Agendă workshop

23 octombrie 2013

LUNA INTERNAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE  

WORKSHOP

Parteneriatul biblioteci şcolare – biblioteci publice.

Noi modalităţi de formare şi informare 25 octombrie 2013

AGENDA ACTIVITĂŢII

09.30 – 10.00 Primirea participanţilor. Cuvânt de deschidere – Director C.C.D. Dâmboviţa, prof. Solomon Aurora

10.00 – 10.30 Exerciţii de ice breaking şi teambuilding- Andreescu Vlăduţ, manager EUROPE DIRECT Târgovişte

10.30 – 11.00 Învăţăm nonformal – Vlăduţ Andreescu, manager EUROPE DIRECT Târgovişte

11.00 – 12.00 Surse de informare eurpoeană: site-ul EUROPA şi Biblioteca online a Comisiei Europene, scriere de proiecte în context Tineret în acţiune – Andreescu Vlăduţ, manager EUROPE DIRECT Târgovişte

12.00 – 12.15 Evaluarea activităţii prin intermediul unui chestionar de feed back – bibliotecar Dragoş Manuela

12.15 – 12.30 Cuvânt de încheiere şi înmânarea adeverinţelor de participare – Director C.C:D. Dâmboviţa Solomon Aurora şi bibliotecar Dragoş Manuela

Related posts