Articole pentru publicare

Important

  • Depunerea articolelor pentru nr. 126 al revistei ,,Graiul Dâmboviţei” se va face la prof. metodist UNGUREANU Maria, în perioada 25.10.2014 – 28.11.2014, luni şi joi, în intervalul de timp 10.00 –15.00.
  • Consilierea în vederea realizării unor astfel de articole se poate face prin transmiterea documentului la adresa de e-mail ccddambovita@yahoo.com  înaintea depunerii în format pe hârtie la CCD.
  • Pentru detalii cu privire la redactarea articolului, accesaţi site-ul CCD Dâmboviţa.

Colectivul de redacţie

Related posts