Orarul si componenta grupei pentru programele de formare continuă avizate MECȘ

FORMARE CONTINUĂ

 

Cadrele didactice care s-au înscris la programele de formare vor achita taxa numai pentru cursurile la care s-a constituit grupă.Perioada de achitare a taxei: 4 – 12 februarie 2016 (Biblioteca CCD). Pentru programele care încep pe 5.02 și 8.02, taxa se va achita în prima zi de curs.

Programele de formare pentru care s-au constituit grupe de formare:

Formarea cadrelor didactice din comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă pentru mobilitatea personalului didactic

Orar_Formarea_cadrelor_din_comisia_judeteana

Abordarea diferențiată a învățării în grădiniță

Orar grupa2_abordarea_diferentiata2016

Comisia metodică în contextul asigurării calității în educație

Orar_Comisia_metodica

Competențe de comunicare în limba engleză – Nivel 1_Nivel 2

Orar_Competente_de_comunicare_engleza

Creativitate în proiectarea activităților didactice din grădinițe

Orar_Creativitate_in_proiectarea_activ_didactica_din_gradinita

Dezvoltarea culturii organizaționale prin activități educative extrașcolare de calitate

Orar_Dezv_culturii_org_prin_activ_extrasc_de_calitate

Dezvoltarea organizațională a școlilor prin intermediul proiectelor

Orar_Dezvoltare_organizationala

Dirigentia de la teorie la practica

Orar_Dirigentia_de_la_teorie_la_practica

Gestionarea documentelor manageriale

Orar_Gestionarea_documentelor_manageriale

Integrarea metodelor activ-participative în lecție

Orar_Integrarea_metodelor_activ-participative_in_lectie

Managementul calității în educație

Orar_Managementul_calitatii_in_educatie

Managementul proiectelor ERASMUS+, de la idee la implementare

Orar_Managementul_proiectelor_Erasmus+_de_la_idee_la_finalizare

Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale

Orar_Modalitati_de_dezvoltare_a_inteligentei_socio-emotionala

Predarea științelor prin activități practice

Orar_Predarea_stiintelor_prin_activitati_practice

Proiectele eTwinning – de la concept la aplicație

Orar_Proiecte_Etwinning

Proiectarea și realizarea aplicațiilor în Excel

Orarul _Proiectarea_si_realizarea aplicatiilor_in_Excel

Strategii didactice interactive

Orar_Strategii_didactice_interactive

Tabla digitală-interactivă (SMART BOARD) în activitatea din școală

Orar_Tabla_SMART

Tendințe moderne în evaluare

Orar_Tendinte_moderne_in_evaluare

Related posts