Listă finală cu persoanele înscrise în proiectul POSDRU/87/1.3/S/137603 seria II

POSDRU/87/1.3/S/137603

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi”
Beneficiar: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea
Cod SMIS 53094
Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/137603

Listă finală cu persoanele înscrise
în proiectul POSDRU/87/1.3/S/137603
beneficiare subvenție de formare
Seria a II-a de formare

Grupa_DB_8_SII

Grupa_DB_9_SII

Grupa_DB_10_SII

Grupa_DB_11_SII

Grupa_DB_12_SII

Grupa_DB_13__SII

Grupa_DB_14_SII

 

Grupe de formare format .xls arhivate

 

Cadrele didactice care se regasesc în grupele postate vor participa la formare în SERIA a II -a. Informaţii în acest sens vor fi publicate ulterior.

 Va rugăm sa urmăriţi informaţiile de pe site!

Prof. Aurora SOLOMON

Director CCD Dâmboviţa

Related posts