OFERTA PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE 2016 – 2017

 

Înscrierea la programele de formare acreditate se face la sediul CCD.

Înscrierea se realizează personal, la sediul CCD, prin completarea unei cereri tip disponibile la secretariatul CCD, la care se anexează următoarele documente:

  1. Adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ)
  2. Copie carte de identitate
  3. Copie certificat de naştere
  4. Copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul
  5. Copie diplomă de licenţă/absolvire şi masterat, dacă este cazul
  6. Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de conducerea unităţii de învăţământ.

 

Related posts