Lista documentelor audiovizuale în limba franceză achiziţionate de la ambasada Franţei

Lista documentelor audiovizuale în limba franceză achiziţionate de la ambasada Franţei Biblioteca CCD Dâmboviţa NR. CRT. AUTORUL ŞI TITLUL SUPORT 1 Generation francaise CD/livret 2 Cartes a parler inspires du livre de lecture scolaire/La Belle Histoire de Leuk-le-Lievre, de Leopold S. Senghor et Abdoulaye Sadjii 32 cartes a parler, 1 livret 3 Paroles de Clips No. 10 – Les Victoires de la Musique 2006 (TV5 Monde, Le Ministere des Affaires Etrangeres, et le Cavilam DVD 4 La Belle Histoire de Leuk-le-Lievre, Leopold Sedar Senghor et Abdoulaye Sadji, interprete par Bernard…

Read More

Raport de activitate 2015-2016

  Raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.964/DGMRS/28.07.2016 a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Generală Management și Resurse Umane – Direcția Management și Rețea Școlară, precum şi în baza obiectivelor stabilite în planul managerial pentru anul şcolar 2015-2016, avizat de inspectorul şcolar general. Raport_CCD_Dambovita_2015-2016

Read More

Dezvoltarea competențelor de evaluare

CCD Dâmbovița derulează, în perioada octombrie – decembrie 2016, programul de formare acreditat Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar. Grupa_5_cursanti_si_orar Grupa_6_cursanti_si_orar   Cursanții care nu au depus dosarul complet, vor avea în prima zi de formare: Adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) Copie carte de identitate Copie certificat de naştere Copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul Copie…

Read More