Dezvoltarea competențelor de evaluare

CCD Dâmbovița derulează, în perioada octombrie – decembrie 2016, programul de formare acreditat Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

 

Cursanții care nu au depus dosarul complet, vor avea în prima zi de formare:
  • Adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ)
  • Copie carte de identitate
  • Copie certificat de naştere
  • Copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul
  • Copie diplomă de licenţă/absolvire şi masterat, dacă este cazul
Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de conducerea unităţii de învăţământ.

Related posts