TABEL NOMINAL ABSOLVENŢI

Program de formare: Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Furnizor de formare: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA

Absolventi_program_acreditat_dezvoltare_competente_evaluarexls

Related posts