Înscrierea la programe de formare acreditate

* Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente:

  • adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ)

  • copie carte de identitate

  • copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul

  • copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul

  • chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).

 

Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de conducerea unităţii de învăţământ.

Programele de formare acreditate se desfășoară după completarea grupei de cursanți (25 cadre didactice), conform orarelor:

 

Perioada de înscriere: 16 – 27 ianuarie 2017

Programe_de_formare_acreditate_2016-2017_CCD_DB_2017

Related posts