Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial gr.3

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

Denumire program: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial

Nr. OM de acreditare/data: 4475/ 06.07.2016

Nr. ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi:60; nr. ore on line: 0)/nr. credite profesionale transferabile:15

Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic de conducere, îndrumare și control din unitătile de învățământ preuniversitar

Seria: I

Grupa: 3

Perioada formării:11.02.2017 – 06.04.2017 (on line: 0, face-to-face: 60)

Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița

 

ORAR_GRUPA_3_ETICA

Related posts