Educație nonformală – management și bune practici

Program de formare acreditat Educație nonformală – management și bune practici
Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 4094/ 09.06.2016
Nr. ore/formă de învăţământ: Nr. ore face-to-face/zi: 48; nr. ore on line: 0
Nr. credite profesionale transferabile: 12
Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, bibliotecari şcolari
Seria: 1
Grupa: 4
Perioada formării: 25.02.2017 – 04.05.2016                 
Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Seria: 1
Grupa: 5
Perioada formării: 04.03.2017 –04.05.2017                
 Locaţia formării: Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni

Related posts