Simpozion național ,, O școală pentru fiecare, o școală pentru toți", Ediția a V -a 2019

Casa Corpului Didactic Dâmbovița vă invită să participați la Simpozionul Naţional cu tema „O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Ediția a V-a, 2019
Data desfășurării: 6 aprilie 2019;
Locul: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Targoviste
30 martie -ultima zi de înscriere prin completarea formularului: clic pentru inscriere
Expedierea lucrărilor: simpozionscoalasibiblioteca@gmail.com
Detalii despre simpozion gasiți pe site-ul Școlii Gimnaziale Mihai Vitezul Târgoviște.

Calendarul activitatilor stiintifice, metodice si culturale 2018 - 2019

 • Calendarul activitatilor
 • Activităţi metodice organizate de CCD Dâmbovița în semestrul I anul şcolar 2018-2019

 • Cercul metodic cu responsabilii cu formarea continua si cercul metodic cu bibliotecarii, responsabilii CDI si profesorii documentaristi
 • Oferta de formare pentru anul scolar 2018 - 2019

 • Analiza nevoilor de formare
 • Conditii programe de formare
 • Conditii activitati stiintifice si culturale
 • Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale derulate în anul şcolar 2017 - 2018

 • Centralizator
 • Informații cu privire la organizarea și derularea acestor activități

  Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial 735 din 19 octombrie 2011 (M. Of. 735/2011), DOMENIUL ACTIVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE cuprinde, în principal:
 • organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
 • organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
 • organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);
 • consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.
 • Simpozion internațional/ național organizat de o instituţie de învăţământ preuniversitar în parteneriat cu CCD Dâmboviţa

  Vă informăm că, pentru anul școlar 2017 – 2018, simpozioanele internaționale/naționale se desfășoară cu avizul MEN. Prin urmare, așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de astfel de activități, până în data de 01.09.2017, ora 16.00. Propunerile de simpozioane, însoțite de o adresă de înaintare din partea conducerii instituției, se vor depune, în format letric, la secretariatul CCD Dâmbovița și în format electronic, la adresa de e-mail ccddb_formare@yahoo.com. Evaluarea acestora se va realiza de către CCD Dâmbovița, iar rezultatele vor fi transmise pe adresa de e-mail a instituțiilor propunătoare, până în data de 15 septembrie 2017. Informații cu privire la realizarea documentelor pentru organizarea unui simpozion internațional/ național
 • Aspecte vizate de activitățile științifice de nivel internațional/ național
 • Modalități de implicare a CCD în derularea activității
 • Condiții de redactare a proiectului de activitate
 • Pentru realizarea proiectului activității, vă rugăm să respectați pașii indicați de macheta de mai jos.
 • Macheta de proiect_simpozioane_internaționale_naționale_2017
 • Adresă de înaintare către CCD Dâmbovița
 •