Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii administrative a concursului de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti pentru Regiunea Sud-Muntenia in cadrul proiectului CRED

Descarca

Apel selectie experti CRED Regiunea Sud-Muntenia

Apel slectie
Anexele 1 si 2 in pdf
Anexele 1 si 2 in word

Programare interviu - formatori

Anuntul si lista cu formatori

SELECTIE PROIECT CRED

Nota
Apel selectie formatori
Anexele 1 si 2

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOVAŢIE ŞI PROGRES PENTRU O EDUCAŢIE ŞCOLARĂ DE CALITATE ŞI INCLUZIVĂ, ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert evaluare performanta
Fisa evaluare expert evaluare performanta
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert metode de predare inovative
Fisa evaluare expert metode de predare inovative
Fisa verificare eligibilitate administrativa membru juriu selectie competitie
Fisa evaluare membru juriu selectie competitie
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa evaluare formatori TIC

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert valorizare bune practici
Fisa evaluare expert valorizare bune practici
Fisa verificare eligibilitate administrativa formator
Fisa evaluare formatori

Oferta de formare pentru anul scolar 2018 - 2019

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale

Rezultatele la selectia formatorilor in cadrul proiectului POCU 104753 INO-PRO - Inovatie si progres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva in judetul Dmabovita, dupa contestatii

Rezultate dupa contestatii

Rezultatele la selectia formatorilor in cadrul proiectului POCU 104753 INO-PRO - Inovatie si progres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva in judetul Dmabovita

Rezultate

   Procedura operationala privind selectia formatorilor de catre CCD-Dambovita
   Conditii de participarea le selectie
   Declaratie disponibilitate
   Declaratie privind respectarea prevederilor de evitare a conflictului de interese
   Fisa de evaluare
   Cerere inscriere selectie formatori

Va invitam sa participati la sesiunea de comunicari stiintifice pentru cadrele didactice din invatamantul PRESCOLAR Familia, dincolo de cuvinte… , organizata de GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE

Invitatie

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educatie de calitate pentru o scoala a tuturor

   Detalii despre înscrierea la acest program
   Detalii despre calendarul activităților de formare și schema orară

Va invitam sa participati la sesiunea de comunicari stiintifice Scoala - intre traditional si modern, organizat de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Informatii despre simpozion
Formular de inregistrare

Va invitam sa participati la Simpozionul National Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca, organizat de Liceul de Arte "Balasa Doamna" din Targoviste, in parteneriat cu CCD Dambovita si ISJ Dambovita.

Informatii despre simpozion
Fișă de înscriere

Oferta de programe de formare acreditate a CCD Dambovita

Detalii referitoare la inscrierea la programe de formare vor fi postate in perioada imediat următoare.

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

Începând cu data de 18 aprilie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:

Anunț - Program de formare gratuit pentru profesorii de chimie

Va invitam sa participati la Simpozionul National Inovatie si continuitate in plan curricular, organizat de Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul" din Targoviste, in parteneriat cu CCD Dambovita.

Informatii despre simpozion
Fișă de înscriere

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația nonformală – management și bune practici, grupa 5 seria 2

Activitate culturala la nivel judetean - Artă și meșteșug de Paște - Atelierul tradițiilor

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează, în perioada 30 martie – 30 aprilie 2018, expoziția de ouă încondeiate.
Invitația este adresată bibliotecarilor școlari și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din județ.

Informatii despre simpozion
Secțiunile simpozionului
Redactarea și publicarea lucrărilor
Agenda simpozionului
Fișă de înscriere

Activități metodice inițiate de CCD Dâmbovița in anul scolar 2017-2018 – Semestrul II

Calendarul activitatilor metodice

Detalii despre simpozion
Fisa de inscriere

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar grupa 2 seria 2

Unităţi şcolare care au cadre didactice absolvente ale programului de formare „Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale” din cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63199, acreditat prin OMECTS Nr. 3285/17.02.2012, „Şcoala Românească – mediu incliziv”

Oferta de programe de formare a CCD Dambovita pentru anul scolar 2017 - 2018

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, criteriile și calendarul de selecție, numărul de locuri alocat fiecărei discipline, procedura operațională privind selecția cadrelor didactice, în vederea constituirii/completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița

Orar grupa 1 seria a II-a program Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Adresa MEN nr. 39014/21.09.2017, privind selectia metodistilor la nivelul inspectoratelor scolare

Inscriere la programul de formare acreditat Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial