Anunț - Experiențe din activitățile online ale cadrelor didactice din județ

Pentru Casa Corpului Didactic Dâmbovița, a te sincroniza cu o lume aflată în continuă mișcare,presupune să fii întodeauna cu un pas in fața ei .
Este și modul de acțiune al profesorilor dâmbovițeni (înv. primar, limba și literatura română, geografie) care s-au adaptat rapid, împărtășind cele mai eficiente idei și experiențe de succes, în reușita cărora au fost utilizate instrumente de învățare online.
Convinși că, pentru un timp, putem muta cu încredere școala acasă , vă punem la dispoziție Experiențe din activitățile online ale cadrelor didactice din județ, materiale-suport realizate de CCD Dâmbovița cu sprijinul inspectorilor școlari.

Anunț - program de formare online

Personalul didactic și didactic auxiliar de pe raza județului Dâmbovița va avea acces gratuit începând de luni 4.04.2020 la un program de formare privind utilizarea mediilor virtuale de comunicare (platforme de învățare sincronă și asincronă).
Durata programului de formare va fi de 6 ore în sesiuni de câte două ore folosind Skype.
Detalii în curând.

Anunț - suspendare activități formare & evaluare finală

Având în vedere evoluția la nivel mondial și național a cazurilor de infecție cu coronavirus (COVID-19), în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm că, în perioada 12-31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, se suspendă activitățile de formare și evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar.
suspendare activități formare & evaluare finală.

COMUNICAT referitor la activitatea CCD Dâmbovița

Puteti accesa comunicatul de aici.

ANUNȚ referitor la programele de formare continuă avizate de MEC

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus și prin Hotărârea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm următoarele:
- Activitățile programelor de formare continuă avizate aflate în derulare se vor reprograma după momentul reluării activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.

ANUNȚ referitor la proiectul CRED

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus și prin Hotărârea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm următoarele:
1. Activitățile programelor de formare continuă aflate în derulare pentru seriile curente de nivel primar și gimnazial desfășurate față în față, se vor reprograma după momentul reluării activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.
2. În perioada 11-22 martie 2020, respectiv a suspendării, se vor desfășura doar activitățile de formare on-line conform calendarelor aprobate.
3. Activitățile de formare a formatorilor-nivel I, furnizor IȘE (grupele care ar fi trebuit să înceapă formarea în 17 martie) se vor replanifica după reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician 0,5 normă

Rezultate finale evaluare concurs informatician.

Rezultate finale evaluare concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare probă practică concurs informatician

Rezultate evaluare probă practică concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare probă scrisă concurs informatician

Rezultate evaluare probă scrisă concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare dosar concurs informatician

Rezultate evaluare dosar concurs informatician 0,5 normă

Selectie CRED - învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participarii la cursul de formare profesionala continuă “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, matematică, fizică, chimie și istorie.

Selectia se va face conform informațiilor din Adresa Nr. 657/CRED/TR/DB/19.02.2020.

Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 1 a Adresei MEC Nr.2588/CRED/21.01.2020.

Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 06.03.2020, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (Tabelul centralizator cu personalul didactic),

- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de înregistrare
Directorii și directorii adjuncți, care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ gimnazial și predau una dintre disciplinele menționate, vor participa implicit la curs și vor fi incluși în tabel.

Perioada de depunere a documentelor la CCD Dambovița este 9-15 martie 2020.

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:

 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
 1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
 2. formular grup ţintă – se va completa respectând următoarele indicații:
 • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
 • la data intrării în operațiune NU se va completa;
 • la Zonă se va completa conform domiciliului
 • la  Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați Explicatii ISCED!
 • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
 • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
 • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
 1. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
 2. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
 3. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 4. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 5. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 6. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 7. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informații detaliate 

Expoziție de mărțișoare la CCD Dâmbovița

Postat in Februarie 17, 2020

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează în perioada 1-30 martie 2020, Expoziția ”Parada mărțișoarelor - Poveste de Primăvară”, la care sunt invitați să participe cadrele didactice și bibliotecarii școlari din unitățile școlare din județ. Scopul activității:
Proiectul “ Parada mărțișoarelor – Poveste de Primăvară” are drept scop încurajarea creativității elevilor prin participarea la activități extracurriculare tematice. Pornind de la simbolul mărțișorului și de la tehnica realizării lui, participanții vor folosi materiale diverse și modele accesibile realizând însemne ale primăverii reprezentate prin flori divers colorate.
Expoziția dorește să prezinte mărțișoare lucrate tradițional din piele, pietre, ceramică, din fir metalic, fir textil sau realizări din hârtie prin tehnica quilling. Pot fi modelate, croșetate, împletite, pictate etc. după imaginație, iar fiecare mărțișor să fie evidențiat de una sau mai multe flori. Conform legendei, firul bicolor al mărțișorului, poate fi alb-roșu, cel mai adesea întâlnit dar și variantele cromatice alb-negru și alb-albastru.
Condiții de participare:
- Fiecare cadru didactic/bibliotecar poate participa cu maximum 5 mărțișoare realizate de elevi, aduse la biblioteca CCD Dâmbovița până la data de 28 februarie 2020,
- Fiecare mărțișor va purta numele și prenumele îndrumătorului și școala de proveniență,
- Fiecare participant se poate înscrie la adresa de e-mail: manueladragos@yahoo.com, completând Fișa de înscriere cu următoarele date: numele și prenumele, funcția didactică, unitatea școlară de proveniență, nr. de telefon, e-mail personal, nr. de mărțișoare trimise,
- Adeverințele de participare pot fi ridicate de la biblioteca CCD Dâmbovița în perioada aprilie 2020,
- Fiecare participant va completa fișa de feed back la primirea adeverinței. Expoziția de mărțișoare poate fi admirată în holul Casei Corpului Didactic Dâmbovița în perioada 1 – 30 martie 2020, zilnic între orele 8.00 – 16.00.

Anunț Aici

Fișa de înscriere Aici

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Postat in Ianuarie 30, 2020

Casa Corpului Didactic Dâmbovița, cu sediul în localitatea Târgoviște, strada Calea Domnească nr.127, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: 0,5 normă informatician IA – post vacant contractual.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 24.02.2020, ora 10,00, la sediul instituției;
- proba practică în data de 24.02.2020, ora 13,00, la sediul instituției;
- proba interviu în data 24.02.2020, ora 14,00, la sediul instituției;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12 februarie 2020, la sediul instituției.
Date contact: Dincă Elena, telefon 0245/220569.

Reprezentant legal,
Prof. DIACONU Diana Elena

Anunț Aici
Fișa postului Aici

Inscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Decembrie 10, 2019

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta  de programe avizate a CCD Dambovița alegeti programul/programele de formare care  vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos. Vor fi cuprinse la formare primele 25 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare.

Programele de formare pentru care nu există link de înscriere, au, în acest an școlar, grupul țintă predefinit.

Perioada de înscriere: 8 decembrie 2019 – 16 ianuarie 2020.

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor.

 1. Strategii de stimulare a performațelor cognitive ale elevilor prin metode de instruire integrată pentru înscriere, click Aici.
 2. Valențe formative ale evaluării în activitatea didacticăpentru înscriere, click Aici.
 3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționalepentru înscriere, click Aici.
 4. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umanepentru înscriere, click Aici.
 5. Integrarea e-learning în procesul educaționalpentru înscriere, click Aici.
 6. Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiatăpentru înscriere, click Aici.
 7. Diferențierea curriculară aplicată elevilor  pentru înscriere, click Aici.
 8. Dificultățile de limbaj oral și scris-citit: prevenire și intervențiepentru înscriere, click Aici.
 9. PIP/PEI adaptat la nevoile elevilor cu dificultăți de învățarepentru înscriere, click Aici.
 10. Management democratic pentru o rețea educațională de calitatepentru înscriere, click Aici.
 11. Stop abandonului școlar! pentru înscriere, click Aici.
 12. Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la idee la implementarepentru înscriere, click Aici.
 13. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combaterepentru înscriere, click Aici.
 14. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționalepentru înscriere, click Aici.
 15. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părințipentru înscriere, click Aici.
 16. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelorpentru înscriere, click Aici.
 17. Comunicarea didactică, o condiție a succesului școlarpentru înscriere, click Aici.
 18. Modalități de formare a competențelor de alegere a carierei la elevipentru înscriere, click Aici.
 19. Biblioteca școlară – partener în educațiepentru înscriere, click Aici.
 20. Competențe de comunicare în limba engleză (ÎNCEPĂTORI) – pentru înscriere, click Aici.
 21. Competențe de comunicare în limba engleză (MEDIU) – pentru înscriere, click Aici.

 Oferta de programe ACREDITATE - 2019-2020

     Inscrierile la programele acreditate se vor face începând cu luna ianuarie 2020 respectând perioadele de înscriere ce se vor anunta la inceputul sem. al II-lea.

Postat in Noiembrie 25, 2019

 Oferta de programe AVIZATE - 2019-2020

     Inscrierile la programele avizate se vor face in luna decembrie accesand link-ul ce va fi postat pe site-ul CCD.

Postat in Noiembrie 25, 2019

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.

Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente:

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv:

prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări.

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv:

prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări.

Program de formare Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare 

Procedura privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
  6. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
  7. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 23-27 septembrie 2019

Simpozionul Internațional "PAȘI CĂTRE VIITOR ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE", 2019

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Şcoala Gimnazială “CORESI”, Târgovişte vă invită să participați la ediția a III-a a Simpozionului Internațional ”Pași către viitor în educație și formare”, manifestare care va avea loc în data de 5 octombrie 2019
A învăța să gândești ca un profesor, a învăța să știi ca un profesor, a învăța să simți ca un profesor, a învăța să acționezi ca un profesor spunea Feiman-Nemser, reprezintă cheia către un învățământ de calitate, către formarea unor cetățeni activi și responsabili, capabili să se integreze pe piața muncii, să facă față unui sistem concurențial și să susțină dezvoltarea societății în ansamblu.
Vă așteptăm!
Formularul online de inscriere
Informatii despre simpozion
Acord de parteneriat

Selectie CRED - învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, matematică, fizică, chimie și biologie
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 19.09.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (respectând modelul ce va fi transmis în școli în cursul săptămânii viitoare),
- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de înregistrare
Directorii și directorii adjuncți, care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ gimnazial și predau una dintre disciplinele menționate, vor participa implicit la curs și vor fi incluși în tabel.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Rezultatele evaluarii - dupa contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - inainte de contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - dupa contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - inainte de contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Oferta de formare pentru anul scolar 2019 - 2020

Analiza nevoilor de formare

Erata la anuntul: Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Erata

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert organizare monitorizare
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori
Fisa evaluare expert organizare monitorizare
Fisa evaluare formatori
Fisa evaluare examinatori

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant (după studierea Listei de înscrieri_Invatamant primar Dambovita ) – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • la persoana dezavantajată , doar în cazul în care completați DA, alegeți și bifați categoria căreia îi aparțineți
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI
  6. copie certificat de nastere
  7. copie certificat de căsătorie
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există)
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Documentele de la punctele e), f), g) si h) vor fi certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățămmânt.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 2- 5 iulie 2019
- 15-19 iulie 2019

Selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul primar, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici.
Numărul de cadre didactice alocat fiecărei unități de învățământ se regăsește aici:
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu rural
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu urban
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite în format electronic ( Formular cadre didactice selectate CRED_Scoala... ) și scanat până la data de 21.06.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com.
Directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ primar vor participa obligatoriu la curs.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informatii selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Informatii selecţie grup tinta

Rezultate selectie acordare subventii pentru absolventii programelor de formare continua în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Rezultate persoane eligibile pentru acordarea subventiilor
Contract pentru acordarea subventiilor

Simpozionul Județean "Drepturile omului – invitaţie la dialog", 2019

Vă invităm la Simpozionul Județean "Drepturile omului – invitaţie la dialog", organizat de Liceul Teoretic ,,Petru Cercel” Târgoviște, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social – Politice.
Detalii despre simpozion

Simpozionul National "Util, modern și creativ în învățământul preșcolar", 2019

Vă invităm la Simpozionul Naţional "Util, modern și creativ în învățământul preșcolar", organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Grădinița ,,Rază de Soare" din Târgoviște.
Detalii despre simpozion

Acordare de subventii pentru absolventii programelor de formare continua în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Anunt acordare subventii
Cerere acordare subventii

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Anunt selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud Muntenia în afara organigramei
Anexa 1 - Cerere de înscriere
Anexa 2 - Declarație de disponibilitate
CCD Teleorman

Raport si Proces verbal achizitie servicii de catering

Raport si Proces verbal

Anunt achizitie servicii de catering

Documentaţia de atribuire

Simpozion interjudetean ”Familia, dincolo de cuvinte…”

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte vă invită sâmbătă, 18 mai 2019, ora 09.00, să participaţi la Simpozionul interjudețean ”Familia, dincolo de cuvinte…”organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.
Inclusă în Calendarul activităților științifice, metodice, culturale pentru anul 2018-2019 al CCD Dâmbovița, activitatea se adresează cadrelor didactice din învăţământul preșcolar.
În vederea participării cu lucrări la acest eveniment științific, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere , până la data de 30.04.2018 sau să trimiteți formularul de înscriere pe adresa de e-mail florinappsc@yahoo.com
Activitatea se va desfășura la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte , str. Cpt. Constantinescu Nr. 2 Târgoviște.

Simpozionul National "Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca", 2019

Va invitam la Simpozionul Naţional "Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca", organizat de către Liceul de Arte "Bălaşa Doamna", în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.
Detalii despre simpozion

Simpozion național ,, O școală pentru fiecare, o școală pentru toți", Ediția a V -a 2019

Casa Corpului Didactic Dâmbovița vă invită să participați la Simpozionul Naţional cu tema „O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Ediția a V-a, 2019
Data desfășurării: 6 aprilie 2019;
Locul: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Targoviste
30 martie -ultima zi de înscriere prin completarea formularului: clic pentru inscriere
Expedierea lucrărilor: simpozionscoalasibiblioteca@gmail.com
Detalii despre simpozion gasiți pe site-ul Școlii Gimnaziale Mihai Vitezul Târgoviște.

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultate

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii

Rezultate

Orare grupe - Programe de formare avizate

Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisciplinare a demersului didactic
Comunicare, relaționare şi dezvoltare personală prin metoda ESPERE
Diferențiere curriculară aplicată elevilor
Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar
Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului
Integrarea in curriculum a proiectelor eTwinning
Managementul comunicarii orale si scrise in activitatea de secretariat
Educati asa - Educatie pentru parinti
Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar
Utilizarea TIC in gestionarea resurselor umane
Fenomenul Bullying - strategii de prevenire și combatere
Design WEB pentru o școală modernă
Modalitati de dezvoltare a inteligentei socio-emotionale
Competente de comunicare in imba engleza
Dezvoltarea organizationala prin intermediul proiectelor

TAXA de curs se va achita în luna martie pentru toate programele de formare. Pentru programele de formare care încep în luna martie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs.

Apel selecție 2 pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Detalii despre inscriere

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori
Fisa evaluare formatori TIC
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa evaluare examinator

Înscrieri pentru programul de formare avizat MEN Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului

- Casa Corpului Didactic Dâmbovița, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii și CJRAE Dâmbovița, vă invită să participaţi la programul de formare Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului. Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net (www.oradenet.ro), fiind sprijinită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.
- Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar: profesori pentru învăţământul primar, profesori diriginţi, profesori consilieri şcolari (din care minimum 20% din mediul rural).
- Programul avizat „Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului", cu durata de 24 de ore, este gratuit pentru 24 de participanţi din judeţul Dâmbovița. Sesiunile de formare se vor derula la CCD Dâmbovița, în perioada martie - mai 2019.
- Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata programului de formare şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net, care vor fi puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare (www.oradenet.ro și www.oradenet.ro/fii-voluntar).
- Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului şi să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional
- Înscrierile se vor realiza până în data de 28.02.2019, prin completarea formularului Google
- Tabelul cu participanții la programul de formare avizat MEN se va posta pe site-ul www.ccd-dambovita.ro, pagina Anunțuri

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate

Expozitia "Mărțișorul artizanal"

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează în perioada 1 - 30 martie 2019, Expoziția ”Mărțișorul artizanal”, la care sunt invitați să participe cadrele didactice și bibliotecarii școlari din unitățile școlare din județ.
Invitatie
Fisa de inscriere

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultate

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii -

Rezultate

   Situatia inscrierilor la programele de formare avizate din oferta CCD Dambovita pentru anul scolar 2018-2019

 1. Programe de formare pentru care s-a constiuit grupă (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Diferențierea curriculară aplicată elevilor
  2. Integrarea în curriculum a proiectelor ETWINING
 2. Programe de formare pentru care s-a prelungit perioada de inscriere in vederea completarii grupei (aplicația de inscriere este deschisa – perioada de completare a inscrierilor: 21 – 28.01.2019). Aplicatia de inscriere va fi inchisa in momentul constituirii grupei.
  1. Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisicplinare a demersului didactic - pentru inscriere click Aici
  2. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru inscriere click Aici
  3. DESIGN WEB pentru o școală modernă - pentru inscriere click Aici
  4. Dezvoltarea organizației școlare prin intermediul proiectelor - pentru inscriere click Aici
  5. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru inscriere click Aici
  6. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale - pentru inscriere click Aici
  7. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți - pentru inscriere click Aici
  8. Comunicare, relaționare, dezvoltare personală prin metoda ESPERE - pentru inscriere click Aici
  9. Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat - pentru inscriere click Aici
  10. Competențe de comunicare în limba engleză (începatori) - pentru inscriere click Aici
  11. Competențe de comunicare în limba engleză (mediu) - pentru inscriere click Aici