Program de formare Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare 

Procedura privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
  6. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
  7. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 23-27 septembrie 2019

Simpozionul Internațional "PAȘI CĂTRE VIITOR ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE", 2019

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Şcoala Gimnazială “CORESI”, Târgovişte vă invită să participați la ediția a III-a a Simpozionului Internațional ”Pași către viitor în educație și formare”, manifestare care va avea loc în data de 5 octombrie 2019
A învăța să gândești ca un profesor, a învăța să știi ca un profesor, a învăța să simți ca un profesor, a învăța să acționezi ca un profesor spunea Feiman-Nemser, reprezintă cheia către un învățământ de calitate, către formarea unor cetățeni activi și responsabili, capabili să se integreze pe piața muncii, să facă față unui sistem concurențial și să susțină dezvoltarea societății în ansamblu.
Vă așteptăm!
Formularul online de inscriere
Informatii despre simpozion
Acord de parteneriat

Selectie CRED - învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, matematică, fizică, chimie și biologie
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 19.09.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (respectând modelul ce va fi transmis în școli în cursul săptămânii viitoare),
- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de înregistrare
Directorii și directorii adjuncți, care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ gimnazial și predau una dintre disciplinele menționate, vor participa implicit la curs și vor fi incluși în tabel.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Rezultatele evaluarii - dupa contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - inainte de contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - dupa contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - inainte de contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Oferta de formare pentru anul scolar 2019 - 2020

Analiza nevoilor de formare

Erata la anuntul: Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Erata

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert organizare monitorizare
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori
Fisa evaluare expert organizare monitorizare
Fisa evaluare formatori
Fisa evaluare examinatori

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant (după studierea Listei de înscrieri_Invatamant primar Dambovita ) – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • la persoana dezavantajată , doar în cazul în care completați DA, alegeți și bifați categoria căreia îi aparțineți
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI
  6. copie certificat de nastere
  7. copie certificat de căsătorie
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există)
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Documentele de la punctele e), f), g) si h) vor fi certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățămmânt.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 2- 5 iulie 2019
- 15-19 iulie 2019

Selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul primar, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici.
Numărul de cadre didactice alocat fiecărei unități de învățământ se regăsește aici:
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu rural
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu urban
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite în format electronic ( Formular cadre didactice selectate CRED_Scoala... ) și scanat până la data de 21.06.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com.
Directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ primar vor participa obligatoriu la curs.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informatii selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Informatii selecţie grup tinta

Rezultate selectie acordare subventii pentru absolventii programelor de formare continua în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Rezultate persoane eligibile pentru acordarea subventiilor
Contract pentru acordarea subventiilor

Simpozionul Județean "Drepturile omului – invitaţie la dialog", 2019

Vă invităm la Simpozionul Județean "Drepturile omului – invitaţie la dialog", organizat de Liceul Teoretic ,,Petru Cercel” Târgoviște, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social – Politice.
Detalii despre simpozion

Simpozionul National "Util, modern și creativ în învățământul preșcolar", 2019

Vă invităm la Simpozionul Naţional "Util, modern și creativ în învățământul preșcolar", organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Grădinița ,,Rază de Soare" din Târgoviște.
Detalii despre simpozion

Acordare de subventii pentru absolventii programelor de formare continua în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Anunt acordare subventii
Cerere acordare subventii

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Anunt selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud Muntenia în afara organigramei
Anexa 1 - Cerere de înscriere
Anexa 2 - Declarație de disponibilitate
CCD Teleorman

Raport si Proces verbal achizitie servicii de catering

Raport si Proces verbal

Anunt achizitie servicii de catering

Documentaţia de atribuire

Simpozion interjudetean ”Familia, dincolo de cuvinte…”

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte vă invită sâmbătă, 18 mai 2019, ora 09.00, să participaţi la Simpozionul interjudețean ”Familia, dincolo de cuvinte…”organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.
Inclusă în Calendarul activităților științifice, metodice, culturale pentru anul 2018-2019 al CCD Dâmbovița, activitatea se adresează cadrelor didactice din învăţământul preșcolar.
În vederea participării cu lucrări la acest eveniment științific, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere , până la data de 30.04.2018 sau să trimiteți formularul de înscriere pe adresa de e-mail florinappsc@yahoo.com
Activitatea se va desfășura la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte , str. Cpt. Constantinescu Nr. 2 Târgoviște.

Simpozionul National "Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca", 2019

Va invitam la Simpozionul Naţional "Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca", organizat de către Liceul de Arte "Bălaşa Doamna", în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.
Detalii despre simpozion

Simpozion național ,, O școală pentru fiecare, o școală pentru toți", Ediția a V -a 2019

Casa Corpului Didactic Dâmbovița vă invită să participați la Simpozionul Naţional cu tema „O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Ediția a V-a, 2019
Data desfășurării: 6 aprilie 2019;
Locul: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Targoviste
30 martie -ultima zi de înscriere prin completarea formularului: clic pentru inscriere
Expedierea lucrărilor: simpozionscoalasibiblioteca@gmail.com
Detalii despre simpozion gasiți pe site-ul Școlii Gimnaziale Mihai Vitezul Târgoviște.

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultate

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii

Rezultate

Orare grupe - Programe de formare avizate

Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisciplinare a demersului didactic
Comunicare, relaționare şi dezvoltare personală prin metoda ESPERE
Diferențiere curriculară aplicată elevilor
Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar
Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului
Integrarea in curriculum a proiectelor eTwinning
Managementul comunicarii orale si scrise in activitatea de secretariat
Educati asa - Educatie pentru parinti
Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar
Utilizarea TIC in gestionarea resurselor umane
Fenomenul Bullying - strategii de prevenire și combatere
Design WEB pentru o școală modernă
Modalitati de dezvoltare a inteligentei socio-emotionale
Competente de comunicare in imba engleza
Dezvoltarea organizationala prin intermediul proiectelor

TAXA de curs se va achita în luna martie pentru toate programele de formare. Pentru programele de formare care încep în luna martie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs.

Apel selecție 2 pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Detalii despre inscriere

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori
Fisa evaluare formatori TIC
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa evaluare examinator

Înscrieri pentru programul de formare avizat MEN Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului

- Casa Corpului Didactic Dâmbovița, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii și CJRAE Dâmbovița, vă invită să participaţi la programul de formare Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului. Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net (www.oradenet.ro), fiind sprijinită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.
- Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar: profesori pentru învăţământul primar, profesori diriginţi, profesori consilieri şcolari (din care minimum 20% din mediul rural).
- Programul avizat „Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului", cu durata de 24 de ore, este gratuit pentru 24 de participanţi din judeţul Dâmbovița. Sesiunile de formare se vor derula la CCD Dâmbovița, în perioada martie - mai 2019.
- Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata programului de formare şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net, care vor fi puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare (www.oradenet.ro și www.oradenet.ro/fii-voluntar).
- Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului şi să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional
- Înscrierile se vor realiza până în data de 28.02.2019, prin completarea formularului Google
- Tabelul cu participanții la programul de formare avizat MEN se va posta pe site-ul www.ccd-dambovita.ro, pagina Anunțuri

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate

Expozitia "Mărțișorul artizanal"

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează în perioada 1 - 30 martie 2019, Expoziția ”Mărțișorul artizanal”, la care sunt invitați să participe cadrele didactice și bibliotecarii școlari din unitățile școlare din județ.
Invitatie
Fisa de inscriere

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultate

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii -

Rezultate

   Situatia inscrierilor la programele de formare avizate din oferta CCD Dambovita pentru anul scolar 2018-2019

 1. Programe de formare pentru care s-a constiuit grupă (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Diferențierea curriculară aplicată elevilor
  2. Integrarea în curriculum a proiectelor ETWINING
 2. Programe de formare pentru care s-a prelungit perioada de inscriere in vederea completarii grupei (aplicația de inscriere este deschisa – perioada de completare a inscrierilor: 21 – 28.01.2019). Aplicatia de inscriere va fi inchisa in momentul constituirii grupei.
  1. Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisicplinare a demersului didactic - pentru inscriere click Aici
  2. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru inscriere click Aici
  3. DESIGN WEB pentru o școală modernă - pentru inscriere click Aici
  4. Dezvoltarea organizației școlare prin intermediul proiectelor - pentru inscriere click Aici
  5. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru inscriere click Aici
  6. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale - pentru inscriere click Aici
  7. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți - pentru inscriere click Aici
  8. Comunicare, relaționare, dezvoltare personală prin metoda ESPERE - pentru inscriere click Aici
  9. Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat - pentru inscriere click Aici
  10. Competențe de comunicare în limba engleză (începatori) - pentru inscriere click Aici
  11. Competențe de comunicare în limba engleză (mediu) - pentru inscriere click Aici
 3. Programe de formare pentru care numarul de inscrisi este prea mic pentru constituirea grupei (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Proiectarea didactică în educația timpurie
  2. Metode moderne de evaluare în învățământul preuniversitar (gimnaziu și liceu)
  3. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale
  4. Modalități de personalizare a demersului didactic pentru motivarea învățării
  5. Util, creativ și sigur în utilizarea internetului
  6. Resursa umană și derularea programelor naționale
  7. Biblioteca şi CDI-ul – factori cheie în educaţia elevilor
  8. Cunoașterea istoriei și tradițiilor rromilor – condiție a promovării unei educații incluzive
  9. CAchizițiile publice pentru unitățile de învățământ

Inscriere Program de formare acreditat Educație financiara

In perioada 21.01. – 28.01.2019 CCD Dâmbovița organizează înscrieri pentru programul de formare Educație financiară, acreditat prin OMEN Nr. 5046/06.09.2018, 62 ore, 15 credite profesionale transferabile.
Grupul tinta caruia i se adresează programul de formare este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să predea cursuri opţionale de educaţie financiară.
Perioada de derulare: februarie – aprilie 2019
Pentru înscrieri se va trimite e-mail pe adresa profesorului metodist Crenguta Alexe (crengutaalexe@yahoo.com) cu urmatoarele informatii: numele si prenumele, unitatea de invatatmant, functia, specialitatea, telefon, e-mail.
Taxa de curs (250 lei) se va achita dupa constituirea grupei, in urma informarii primite de la profesorul metodist coordonator.

Anunt cu privire la revista Graiul Dambovitei

   Detalii despre publicarea de articole

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului, Seria I, Grupa 2

   Detalii despre înscrierea la programul de formare

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOVAŢIE ŞI PROGRES PENTRU O EDUCAŢIE ŞCOLARĂ DE CALITATE ŞI INCLUZIVĂ, ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori mangementul comunicarii
Fisa evaluare formatori TIC
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa evaluare examinator

În atenția cadrelor didactice și bibliotecarilor școlari

Cu prilejul împlinirii a 169 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, cadrele didactice și bibliotecarii școlari sunt invitați să participle la sesiunea de comunicări ”Mihai Eminescu – mereu contemporan”.
Activitatea va avea loc în sala de consiliu a Casei Corpului Didactic Dâmbovița, în data de 15 ianuarie 2019, începând cu orele 10.00 . Conditii de participare

Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii administrative a concursului de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti pentru Regiunea Sud-Muntenia in cadrul proiectului CRED

Descarca

Apel selectie experti CRED Regiunea Sud-Muntenia

Apel slectie
Anexele 1 si 2 in pdf
Anexele 1 si 2 in word

Procedura operationala selectie grup tinta cadre didactice în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Selectie grup tinta cadre didactice

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate selectie experti

Rezultate selectie grup tinta în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Rezultate selectie grup tinta

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate selectie experti

Rezultate finale selecție în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă - După contestații -

Rezultate dupa contestatii

Rezultate selecție în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă - Înainte de contestații -

Rezultate inainte de contestatii

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultatele verificarii eligibilitatii administrative

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii -

Rezultatele verificarii eligibilitatii administrative

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă - După contestații –

Rezultate selectie dupa contestatii

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă - inainte de contestatii -

Rezultate selectie inainte de contestatii

Programare interviu - formatori

Anuntul si lista cu formatori

SELECTIE PROIECT CRED

Nota
Apel selectie formatori
Anexele 1 si 2

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOVAŢIE ŞI PROGRES PENTRU O EDUCAŢIE ŞCOLARĂ DE CALITATE ŞI INCLUZIVĂ, ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert evaluare performanta
Fisa evaluare expert evaluare performanta
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert metode de predare inovative
Fisa evaluare expert metode de predare inovative
Fisa verificare eligibilitate administrativa membru juriu selectie competitie
Fisa evaluare membru juriu selectie competitie
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa evaluare formatori TIC

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert valorizare bune practici
Fisa evaluare expert valorizare bune practici
Fisa verificare eligibilitate administrativa formator
Fisa evaluare formatori

Oferta de formare pentru anul scolar 2018 - 2019

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale

Rezultatele la selectia formatorilor in cadrul proiectului POCU 104753 INO-PRO - Inovatie si progres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva in judetul Dmabovita, dupa contestatii

Rezultate dupa contestatii

Rezultatele la selectia formatorilor in cadrul proiectului POCU 104753 INO-PRO - Inovatie si progres pentru o educatie scolara de calitate si incluziva in judetul Dmabovita

Rezultate

   Procedura operationala privind selectia formatorilor de catre CCD-Dambovita
   Conditii de participarea le selectie
   Declaratie disponibilitate
   Declaratie privind respectarea prevederilor de evitare a conflictului de interese
   Fisa de evaluare
   Cerere inscriere selectie formatori

Va invitam sa participati la sesiunea de comunicari stiintifice pentru cadrele didactice din invatamantul PRESCOLAR Familia, dincolo de cuvinte… , organizata de GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE

Invitatie

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educatie de calitate pentru o scoala a tuturor

   Detalii despre înscrierea la acest program
   Detalii despre calendarul activităților de formare și schema orară

Va invitam sa participati la sesiunea de comunicari stiintifice Scoala - intre traditional si modern, organizat de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Informatii despre simpozion
Formular de inregistrare

Va invitam sa participati la Simpozionul National Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca, organizat de Liceul de Arte "Balasa Doamna" din Targoviste, in parteneriat cu CCD Dambovita si ISJ Dambovita.

Informatii despre simpozion
Fișă de înscriere

Oferta de programe de formare acreditate a CCD Dambovita

Detalii referitoare la inscrierea la programe de formare vor fi postate in perioada imediat următoare.

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

Începând cu data de 18 aprilie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:

Anunț - Program de formare gratuit pentru profesorii de chimie

Va invitam sa participati la Simpozionul National Inovatie si continuitate in plan curricular, organizat de Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul" din Targoviste, in parteneriat cu CCD Dambovita.

Informatii despre simpozion
Fișă de înscriere

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația nonformală – management și bune practici, grupa 5 seria 2

Activitate culturala la nivel judetean - Artă și meșteșug de Paște - Atelierul tradițiilor

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează, în perioada 30 martie – 30 aprilie 2018, expoziția de ouă încondeiate.
Invitația este adresată bibliotecarilor școlari și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din județ.

Informatii despre simpozion
Secțiunile simpozionului
Redactarea și publicarea lucrărilor
Agenda simpozionului
Fișă de înscriere

Activități metodice inițiate de CCD Dâmbovița in anul scolar 2017-2018 – Semestrul II

Calendarul activitatilor metodice

Detalii despre simpozion
Fisa de inscriere

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar grupa 2 seria 2

Unităţi şcolare care au cadre didactice absolvente ale programului de formare „Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale” din cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63199, acreditat prin OMECTS Nr. 3285/17.02.2012, „Şcoala Românească – mediu incliziv”

Oferta de programe de formare a CCD Dambovita pentru anul scolar 2017 - 2018

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, criteriile și calendarul de selecție, numărul de locuri alocat fiecărei discipline, procedura operațională privind selecția cadrelor didactice, în vederea constituirii/completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița

Orar grupa 1 seria a II-a program Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Adresa MEN nr. 39014/21.09.2017, privind selectia metodistilor la nivelul inspectoratelor scolare

Inscriere la programul de formare acreditat Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial