Simpozionul județean „UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE în activitatea didactică"

Liceul „Aurel Rainu" Fieni în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmbovița și Inspectoratul Școlar Județean Dâmboviţa vă invită la cea de-a treia ediție a Simpozionului județean „UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE în activitatea didactică".

 • Tema simpozionului: Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică - exemple de bune practici.
 • Data desfășurării simpozionului: 23 aprilie 2024 - format online (conectare Google Meet).
 • Data limită de trimitere a lucrării: 20 aprilie 2024, pe adresa simpozionului: simpozioninstrumentedigitale@gmail.com .
 • Informații utile:
 • Înscrierea la simpozion se face prin completarea formularului Google:https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7
 • Condițiile de tehnoredactare se regăsesc în documentul atașat.ANUNT
 • Informațiile cu privire la desfășurarea lucrărilor simpozionului și linkul de conectare se vor trimite pe 22 aprilie 2024 pe adresa de e-mail precizată în formularul de înscriere.

SIMPOZION JUDEȚEAN APLICAȚII DIGITALE UTILE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni vă invită să participați la simpozionul județean cu titlul APLICAȚII DIGITALE UTILE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ în data de 25 aprilie 2024

Anunț

Fișa de înscriere

SIMPOZION JUDEȚEAN EDUCAȚIA TIMPURIE, STARTUL EDUCAȚIEI PENTRU VALORI

Grădinița cu PP nr.13 Târgoviște organizează Simpozionul judeéan cu tema EDUCAȚIA TIMPURIE, STARTUL EDUCAȚIEI PENTRU VALORIAfiș

Comunicat

CRED

Loc de desfășurare: Grădinița cu PP nr.13 Târgoviște, Strada Tineretului , nr. 10, Târgoviște

SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL,STOP VIOLENȚEI ȘI BULLYINGULUI ÎN GRĂDINIȚĂ ȘI COMUNITATE”

Dragi colegi,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD, GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT RĂZVAD, ISJ Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmbovița, CJRAE Dâmbovița, Primăria Răzvad, Centrul de zi pentru copii Răzvad, Centrul Europe Direct, Dâmbovița, Grădinița cu program prelungit nr.15 Târgoviște, în parteneriat cu unități școlare din România, Spania, Turcia și Slovenia, vă invită să participați la un schimb de experiență în cadrul IMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL,STOP VIOLENȚEI ȘI BULLYINGULUI ÎN GRĂDINIȚĂ ȘI COMUNITATE”

Program de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie

În perioada aprilie - mai 2024, CCD Dâmbovița derulează programul de formare ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie” - 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM 4059/21.04.2023)
Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: 42 de ore față în față și 38 de ore online asincron.
Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate DOAR pentru cadrele didactice încadrate pe posturi de educator-puericultor care îndeplinesc următoarele conditii:
- absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare
- absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar
Alte cadrele didactice care doresc să urmeze programul și nu îndeplinesc una dintre condițiile de mai sus, vor achita taxa de curs de 440 lei, la biblioteca CCD Dâmbovița în ziua depunerii dosarului de înscriere.
Pentru înscriere, vă rugăm ca, în perioada 18 – 22 martie 2024, să aduceti la CCD Dâmbovița următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere. Descarca Aici.
 2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Descarca Aici.
 3. Copie CI;
 4. Copie certificat de naștere;
 5. Copie certificat de căsătorie;
 6. Copie diplomă licență;
 7. Adeverință din care să rezulte încadrarea dumneavoastră în care să se menționeze că se eliberează pentru înscrierea la programul de formare.
 8. Dovada achitării taxei de curs pentru persoanele care nu se încadreaza în categoria de gratuitate.

Simpozionul Național „ Prețuiește viața !”

Dragi colegi,
Organizatorii Școala Gimnazială Săcălaz în parteneriat cu Inspectoratul Județean Timiș vă invită să participați la ediția a VI-a a simpozionului național „Prețuiește viața !”

Activități metodice, științifice si culturale Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna” Târgoviște, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dambovita : SIMPOZION

Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna” Târgoviște, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dambovita, vă invită să participați la cea de-a XII-a ediție a Simpozionului Național ,,Calitate și performanță educațională în școala europeană”, care se va desfășura online sâmbătă, 27 ianuarie 2024, începând cu ora 09.15. Pentru detalii privind înscrierea, accesați linkul http://balasadoamna.ro/simpozion. Facem mențiunea că vă puteți înscrie până în data de 24.01.2024 și puteți participa și fără lucrare.

Simpozionul Național „ Educație pentru dezvoltare durabilă a României - în context European”

Dragi colegi,
„În calitate de partener la Simpozionul Național „ Educație pentru dezvoltare durabilă a României - în context European” al CCD Alba, CCD Dâmbovița vă invită să participați la evenimentul științific organizat în parteneriat de cele două instituții menționate. Amănunte în documentele atașate. Vă mulțumim pentru colaborare! ”

WORKSHOP CRED Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă

CCD Dâmbovița organizează Atelierul CRED cu tema Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă Afiș

Comunicat

CRED

Loc de desfășurare: Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

Data: 09.11.2023

Durata activității: 4 ore (9.00 - 13.00); sosirea participanților se va face în intervalul 08.30 – 09.00

Participanți; cadre didactice din învățământul gimnazial care predau matematică, științe, tehnologii, educație fizică, metodiști ISJ Dâmbovița - învățământ gimnazial, inspectori școlari.

În atenția absolvenților programelor de formare CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, PROF – Profesionalizarea carierei didactice, Părinte și profesor azi

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2023, nu se eliberează atestate pentru absolvenții acestor programe de formare.

WORKSHOP CRED Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă

CCD Dâmbovița organizează Atelierul CRED cu tema Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă Afiș

Comunicat

CRED

Loc de desfășurare: Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

Data: 11.10.2023

Durata activității: 4 ore (13.30 - 17.30); sosirea participanților se va face în intervalul 13.00 – 13.30

Participanți; cadre didactice din învățământul gimnazial: limba si comunicare, om si societate, arte, palate si cluburi, care au obținut definitivarea în învățământ în anul 2023, metodiști ISJ Dâmbovița - învățământ gimnazial, inspectori școlari.

Program de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie

În perioada noiembrie - decembrie 2023, CCD Dâmbovița derulează programul de formare ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie” - 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM 4059/21.04.2023)
Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: 42 de ore față în față și 38 de ore online asincron.
Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate DOAR pentru cadrele didactice încadrate pe posturi de educator-puericultor care îndeplinesc următoarele conditii:
- absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare
- absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar
Alte cadrele didactice care doresc să urmeze programul și nu îndeplinesc una dintre condițiile de mai sus, vor achita taxa de curs de 440 lei, la biblioteca CCD Dâmbovița în ziua depunerii dosarului de înscriere.
Pentru înscriere, vă rugăm ca, în perioada 09 – 20 octombrie 2023, să aduceti la CCD Dâmbovița următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere. Descarca Aici.
 2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Descarca Aici.
 3. Copie CI;
 4. Copie certificat de naștere;
 5. Copie certificat de căsătorie;
 6. Copie diplomă licență;
 7. Adeverință din care să rezulte încadrarea dumneavoastră în care să se menționeze că se eliberează pentru înscrierea la programul de formare.
 8. Dovada achitării taxei de curs pentru persoanele care nu se încadreaza în categoria de gratuitate.

Anunț privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști, an școlar 2023-2024

În perioada 27.09.2023 - 06.10.2023 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița organizează selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști, pentru anul școlar 2023- 2024, în conformitate cu adresa ME nr.2970/DGMRURS/19.09.2023.

 1. Anunț privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști, an școlar 2023-2024

WORKSHOP CRED Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă

CCD Dâmbovița organizează Atelierul CRED cu tema Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă Afiș

Comunicat

CRED

Loc de desfășurare: Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

Data: 28.09.2023

Durata activității: 4 ore (13.30 - 17.30); sosirea participanților se va face în intervalul 13.00 – 13.30

Participanți; cadre didactice din învățământul primar care au obținut definitivarea în învățământ în anul 2023, metodiști ISJ Dâmbovița - învățământ primar, inspectori școlari

Selectie CRED - Curriculum relevant, educație deschisa pentru toti

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare profesională continuă "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de Casa Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED".

Informatii AICI

APEL-CRED-S2-20230904-BIF

Propuneri de activități științifice în vederea includerii în oferta CCD Dâmbovița din anul școlar 2023-2024

Stimați colegi! Toate propunerile de activități științifice depuse în vederea includerii în oferta CCD Dâmbovița din anul școlar 2023-2024 au fost admise la evaluarea realizată în cadrul instituției. Aspecte privind forma finală a ofertelor depuse vor fi discutate, punctual, cu propunătorii. Vă mulțumim pentru colaborare!

Participarea personalului didactic din unitățile de învățământ la programul de instruire online MATE

 1. Adresa

Oferta de formare pentru anul scolar 2023 - 2024

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Condiții pentru elaborarea activităților științifice, metodice și culturale pentru anul școlar 2023-2024

Program de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie

În perioada mai – iunie 2023, CCD Dâmbovița derulează programul de formare ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie” - 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM 4059/21.04.2023)
Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: 42 de ore față în față și 38 de ore online asincron.
Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate pentru cadrele didactice încadrate pe posturi de educator-puericultor care îndeplinesc următoarele conditii:
- absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare
- absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar
Alte cadrele didactice care doresc să urmeze programul și nu îndeplinesc una dintre condițiile de mai sus, vor achita taxa de curs de 320 lei, la biblioteca CCD Dâmbovița în ziua depunerii dosarului de înscriere.
Pentru prima grupă de formare (perioada mai – iunie 2023) sunt disponibile 15 locuri cu taxa.
Pentru înscriere, vă rugăm ca, în perioada 03 – 10 mai 2023, să aduceti la CCD Dâmbovița următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere. Descarca Aici.
 2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Descarca Aici.
 3. Copie CI;
 4. Copie certificat de naștere;
 5. Copie certificat de căsătorie;
 6. Copie diplomă licență;
 7. Adeverință din care să rezulte încadrarea dumneavoastră în care să se menționeze că se eliberează pentru înscrierea la programul de formare.
 8. Dovada achitării taxei de curs pentru persoanele care nu se încadreaza în categoria de gratuitate.

WORKSHOP CRED „Educația non-formală: actori, practici, perspective”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație, prin organizarea unei serii de evenimente dedicate importanței educației non-formale, în contextul unui curriculum centrat pe competențe-cheie. Comunicat

CRED

Astfel, 43 de noi ateliere se desfășoară, în perioada martie - mai 2023, la nivel național, sub titulatura „Educația non-formală: actori, practici, perspective”.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED armonizează, în acest mod, cele două serii anterioare de workshop-uri naționale CRED, anume „Atelierele CRED - Bune practici în educație”, organizate în anii 2021 și 2022 și dedicate cu precădere educației formale, cu o nouă serie de workshop-uri, „Educația non-formală: actori, practici, perspective”. Acestea sunt dedicate unui tip de educație complementar celui formal, care pune accent pe promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile de învățare urmăresc în egală măsură dimensiunea cognitivă, socială și emoțională.

Workshop-urile sunt organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic (CCD) din România.

Astfel, workshop-urile CRED dedicate educației non-formale și bunelor practici în acest domeniu ajung la Târgoviște, în județul Dâmbovița, în 3 mai 2023, în intervalul orar 10.00 – 14.00, la Casa Corpului Didactic Dâmbovița.

Participanți: profesori din palate și cluburi școlare.

Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Organizarea si desfasurarea activitatilor de formare de tip mentoral, la nivelul comunitatilor de invatare, realizate in cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, prin programele de formare PROF III si PROF IV, activitatile de suport didactic si metodic precum si a celor de mentorat didactic in cadrul bazelor de practica pedagogica-BPP, inclusiv a formarii de tip mentoral, prevazute in OME nr.4223 din 06.07.2022, se pot realiza prin intermediul site-ului: https://www.eprof.ro/ .

Participarea personalului didactic din unitățile de învățământ la programul de instruire online MATE

 1. Adresa

INFORMAŢII COMPLETARE/DEPUNERE DOSAR PROF IV

Documente necesare pentru depunerea dosarelor de înscriere - programele de formare PROF IV

 1. Cerere_inscriere_program_PROF IV
 2. Anexa_1_Declaratie_pe_proprie_raspundere_PROF IV
 3. Anexa_2_Formular_înregistrare_GT_PROF IV
 4. Anexa_3_Adeverinta_unitate_invatamant_inscriere__PROF IV_Tipizat.docx
 5. Adresă-informații completare-depunere dosar PROF IV

Anunțuri proiect PROF III

Documente necesare pentru depunerea dosarelor de înscriere - programele de formare PROF III

 1. 1_Cerere_inscriere_program_Prof_III_CCD Prahova
 2. 2_Anexa_1_Declaratie_pe_proprie_raspundere.docx
 3. 3_Anexa_2_Formular_înregistrare_GT_Prof_III_CCD_Prahova.docx
 4. 4_Anexa_3_Adeverinta_unitate_invatamant_inscriere_Prof_III_Tipizat.docx
 5. PROF_146587_Adresa_nr_635_21.11.2022_transmisa_ISJ_inscriere_formabili_Prof_III_IV.pdf
 6. PROF_146587_Adresa_nr_658_24.11.2022.pdf

CRED – ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ

În cadrul proiectului "CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" se derulează, începând cu luna ianuarie 2022, următoarele programe de formare:

 1. ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED.Formare nivel 2″
 • Grup țintă: directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct
 • Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 de ore online sincron și 25 de ore online asincron
 • Link formular înscriere:https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA
 1. ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”
 • Grup țintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial, care dețin competențe digitale. Au prioritate cadrele didactice care NU au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED
 • Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 24 de ore online sincron și 26 de ore online asincron
 • Link formular înscriere:https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Anunțuri proiect PROF

Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, PROF III – Management educațional în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF

 1. ADRESĂ ORGANIZARE PROGRAME PROF
 2. PROF_146587_Anexa_1_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Arondare
 3. PROF_146587_Anexa_2_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Calendar
 4. PROF_146587_Anexa_3_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Conditii
 5. PROF_146587_Anexa_4_a_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_PROF_III
 6. PROF_146587_Anexa_4_b_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_PROF_IV
 7. PROF_146587_Anexa_5_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Precizari

SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI. TRADIȚII ȘI OBICEIUR

.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. PAUL BĂNICĂ” TÂRGOVIȘTE, ISJ Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmbovița, CJRARE Dâmbovița, România, și Liceul Teoretic „Grătiești”, Municipiul Chișinău, cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului, au bucuria de a vă invita să participați la un schimb de experiență de neuitat în cadrul

SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI. TRADIȚII ȘI OBICEIURI”

Ediția a III-a, 22 decembrie 2022

desfășurat în parteneriat cu unități școlare/parohii din România, Republica Moldova, Serbia, Spania, Italia

Data desfășurării: 22. XII. 2022, intervalul orar 17:00- 20:00

LOCUL ȘI TIPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: Online, platforma MEET, Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” Târgoviște Dâmbovița, Liceul Teoretic Grătiești, Republica Moldova

Activitatea se desfășoară în cadrul parteneriatului încheiat între Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” Târgoviște Dâmbovița și Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Târgoviște, România, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon

Pentru înscriere și regulament, accesați linkul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaP-_vcoBMOR1dPB-tRL52AgTKAVZvh-SeBASLUZXLs5y5qQ/viewform

Vă așteptăm cu mare drag și cu speranța că vom petrece timp de calitatate împreună!

Selecție formatori pentru programele PROF III și PROF IV

Pentru a implementa programele de formare PROF III-Management educațional în context mentoral și PROF IV-Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended- learning, vă aducem la cunoștință că,  până la data de 25.09.2022 , absolvenții programelor de formare PROF I și PROF II, care doresc să devină formatori pentru programele PROF III sau PROF IV și care îndeplinesc condițiile menționate în Anexa 1, vor trimite dosarul, în format scanat, pe adresa office@ccd-dambovita.ro .

 1. Descarcă adresa
 2. Descarcă Anexele

Oferta de formare pentru anul scolar 2022 - 2023

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Condiții pentru elaborarea activităților științifice, metodice și culturale pentru anul școlar 2022-2023
Modelul de Adresă de înaintare a propunerilor de activități științifice, metodice și culturale pentru anul școlar 2022-2023

CRED – ÎNSCRIERE GRUP ȚINTĂ

În cadrul proiectului "CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" se derulează, începând cu luna septembrie 2022, următoarele programe de formare:

 1. ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED.Formare nivel 2″
 • Grup țintă: directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct
 • Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 de ore online sincron și 25 de ore online asincron
 • Link formular înscriere:https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA
 1. ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”
 • Grup țintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial, care dețin competențe digitale. Au prioritate cadrele didactice care NU au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED
 • Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 24 de ore online sincron și 26 de ore online asincron
 • Link formular înscriere:https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7
 1. „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel 2” – abilitare curriculară
 • Grup țintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial, disciplinele Religie și Educație fizică
 • Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 30 de credite profesionale transferabile, cu durata de 120 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 60 de ore online sincron și 60 de ore online asincron. Subventie acordată cadrelor didactice care nu au absențe: 600 de lei.
 • Link formular înscriere:https://forms.gle/kz3teKpV6BYVL3cd7

Completarea formularelor de înscriere online se realizează în luna iulie 2022.
Documentele de înscriere se vor depune la CCD Dâmbovița la începutul lunii septembrie.
Cadrele didactice înscrise vor primi informatiile referitoare la înscriere pe e-mail-ul personal.

Ateliere CRED - Bune practici in educatie

Lista participanti Workshop CRED_20.05.2022 Lista participanți

CRED – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ „MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI NAȚIONAL. MANAGER-CRED. FORMARE NIVEL 2

Având în vedere Adresa ME Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, Casa Corpului Didactic Dâmbovița organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Dâmbovița, având ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

Link formular înscriere:

https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA

Formularul se adresează directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022. Termen limita de completare: 17 mai 2022

Grupul ţintă pentru judeţul Dâmbovița va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct

Programul de formare continuă este GRATUIT, benneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022

După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, veți fi contactat pentru a participa la programul de formare continuă la data constituirii grupei. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Pentru înscriere, se vor aduce la CCD Dâmbovița, documentele din Anexe (vezi Descarca Anexe), copii ale actelor de identitate (CI, CN, CC) și copii ale actelor de studii

 1. Descarcă adresa
 2. Descarcă Anexele

Ateliere CRED - Bune practici in educatie

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”- Anunț

CRED

ANUNȚ WORKSHOP

Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmbovița organizează, în cadrul proiectului "CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" workshopul aferent activității A4.3. Informarea decidenţilor de politici educaţionale, experţilor şi partenerilor educaționali relevanţi privind actualizarea curriculumului naţional.

Loc de desfășurare - Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

Durata activității: 8 ore.

Lector: Oana Monica Moșoiu - Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București

Data 20.05.2022

Tematica abordată:

Implicații ale abordării centrate pe competențe și pe elev asupra evaluării formative

Înscrierea se va face prin completarea formularului

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERznf23cjNx2ypWmainI3VLmFQ5jeTDiTEGNFiGdNvqLR_Q/viewform

Termen limită pentru înscrieri: 12.05.2022

La workshop vor participa 50 de persoane, după cum urmează:

 1. Personal didactic din învățământul preuniversitar (37 de participanți):
 • Personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD, etc.
 • Cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului;
 1. Reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educație, reprezentanți ai asociațiilor de părinți/sindicate din învățământ/alți specialiști în educație
  (7 reprezentanți), care fac parte din grupul țintă al proiectului;
 2. Lectorul/speakerul (cadru didactic din învățământul universitar) desemnat (un reprezentant);
 3. Reprezentanți ai echipei locale (experți CRED) – (5 reprezentanți).

IMPORTANT!

Nu pot participa cadrele didactice care au participat la workshop-ul din mai 2021!

Au prioritate cadrele didactice care nu au urmat programul de formare CRED

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • Experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupurile de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/national sau la procesul de consultare privind Curriculum național);
 •  Autor de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar;
 •  Autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru  activități de adaptare curriculară;
 •  Participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum national, din învățământul primar și gimnazial, inclusive în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu – Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană, etc.).
 •  Este eligibilă participarea la workshop inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți.

Se vor selecta cadre didactice care îndeplinesc cel puțin unul din criteriile menționate mai sus.

Lista persoanelor selectate va fi publicată pe site-ul CCD Dâmbovița în data de 16.05.2022

Participanții selectați vor depune la secretariatul Casei Corpului Didactic Dâmbovița documentele de înscriere în ziua derulării workshop-ului.

Documentele necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 •  Cerere de înscriere ca participant la workshop (Anexa 1);
 •  Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 2);
 •  Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Copie CI/BI;
 • Adeverință sau declarație pe propria răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv "expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)" sau "reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale" sau "experiență în monitorizarea implementării  Curriculumului național".

Descărcați documentele de Aici

Se va elibera adeverință de participare.

Agenda activității – Aici

Selecție grup țintă

 

Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - Ultima serie!

Postat in Aprilie 19, 2022

Descarcă adresa M.E. 5562/CRED 14 04 2022.

Înscrierea cadrelor didactice se va realiza prin accesarea formularului de inscriere online.

Formular de inscriere: https://forms.gle/NfSNjKr18gdKANQY9.

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

Termen pentru completare : 4 mai 2022.

Perioada de formare: mai – iulie 2022

IMPORTANT!

În aceasta etapa se fac înscrieri pentru urmatoarele discipline: Limba si literatura romana, Limba engleză, Limba franceză, Matematica, Fizica, Chimie, Istorie, Geografie, Biologie, Religie, Științe sociale, Ed. muzicală, Ed. fizica, TIC, Tehnologii.

Programul de formare ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare.Formare nivel 2” poate fi urmat o singură dată.

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”.

Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului

Documentele de înscriere pentru fiecare cursant se vor depune la CCD inaintea derularii activitatii de formare, in urma primirii, pe mail-ul personal, a informațiilor referitoare la depunerea documentelor.

Dupa primirea mail-ului, fiecare cursant va aduce la CCD, într-o folie, urmatoarele documente (documentele de la punctele a), b), c), d), e) și formatul pentru j) vor fi transmise pe mail-ul personal și postate pe site-ul CCD):

 1. cerere de înscriere
 2. formular grup ţintă
 3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare
 5. contract de formare
 6. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 7. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 8. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 9. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 10. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere, conform modelului transmis.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c), d) și e) se vor printa si apoi se vor completa și se vor semna

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813).

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS

 

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS - "RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2 "

Postat in Martie 30, 2022

Având în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională continuă ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” Adresa ME_Formare RED.

Programul de formare continuă ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Formular de inscriere: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7.

Termen pentru îmscriere : 11 aprilie 2022.

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Dâmbovița va fi constituit din cadre didactice din învăţământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care NU au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Programul de formare ”Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare.Formare nivel 2” poate fi urmat o singură dată.

Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.

Prima serie se va desfăsura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.

Documentele de înscriere pentru fiecare cursant se vor depune la CCD inaintea derularii activitatii de formare, in urma primirii, pe mail-ul personal, a informatiilor referitoare la formare.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813).

APEL SELECȚIE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI, ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 1. Descarcă anunțul .
 2. Descarcă anexele .

Invitatie completare Formular de feedback Resurse Educaționale Deschise (RED)

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdi6bjxPU3YRN.../viewform

Colecția RED-urilor CRED se află în permanentă creștere, motiv pentru care ne-am bucura să vă abonați la cele două canale EduCred Youtube, astfel încât să primiți notificări cu ultimele materiale dezvoltate de #TeamRED:

Primar: https://www.youtube.com/c/PrimarEDUCRED

Gimnaziu: https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu/

Vă invităm, așadar, să descoperiți și valorificați colecția RED în CRED, să vă abonați la canalele Youtube și să completați formularul de feedback.

Odată ce ați explorat Resurse Educaționale Deschise (RED), ne puteți furniza sugestii privind utilitatea acestora, precum și informații privind modul în care elevii au răspuns la introducerea materialelor interactive în procesul de învățare. De asemenea, ne-ar ajuta recomandările dumneavoastră pentru îmbunătățirea resurselor sau date despre alte nevoi identificate la elevi, care pot fi susținute de resursele dezvoltate de experții proiectului.

Colegii noștri din echipa celor 82 de experți creatori de Resurse Educaționale Deschise (RED) ai proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED au realizat, până în prezent, 3.300 de Resurse Educaționale Deschise (RED).

Dintre acestea, 2.400 de materiale educaționale au fost deja publicate online, fiind disponibile, gratuit, oricărui cadru didactic care predă la nivelul primar sau gimnazial și nu numai

Materialele suport sunt și sunt grupate în funcție de nivelul de învățământ și disciplinele vizate.

Resursele vizează activitățile de predare-învățare-evaluare, având în vedere că sunt gândite ca materiale suport, ce pot fi integrate în activitatea de predare la clasă și/sau pot fi utilizate în activitatea de învățare individuală a elevilor.

Comunitatea noastră online vă așteaptă și pe paginile social media ale Proiectului CRED:

Facebook: https://www.facebook.com/ProiectulCRED

Instagram: https://www.instagram.com/proiectulcred/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/proiectul-cred

Cu prietenie, mulțumiri și apreciere,

Colegii din Echipa #CredInEducatie

Selecție grup țintă - Proiectul CRED – Ultima etapa de inscriere!

Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza pe baza următoarelor criterii :

a.  Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel  primar/ gimnazial;

b. Cadru didactic titular pe post/ repartizat pe durata de viabilitate a postului/ angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;

c.  Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au mai participat la activități de formare din cadrul proiectului CRED

d.   Consilieri din cadrul CJRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial

e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:

-       directori și directori adjuncți din unități de învățământ

-       membri ai Consiliului de Administrație,

-       inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate

-       personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației

Avand in vedere contextul pandemic, pentru aceasta etapa, selectia cadrelor didactice se va realiza prin accesarea formularului de inscriere online.

Formular de inscriere: https://forms.gle/Sh4qXKi2Qyc2QGmx6.

Termen limita pentru completare : decembrie 2021.

Perioada de formare : ianuarie – martie 2022.

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT!

În aceasta etapa se fac înscrieri pentru urmatoarele discipline: Limba si literatura romana, Limba engleză, Limba franceză, Matematica, Fizica, Chimie, Istorie, Geografie, Biologie, Religie, Științe sociale, Ed. muzicală, Ed. fizica, TIC, Tehnologii.

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate. Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Documentele de înscriere pentru fiecare cursant se vor depune la CCD inaintea derularii activitatii de formare, in urma primirii, pe mail-ul personal, a informațiilor referitoare la depunerea documentelor.

Dupa primirea mail-ului, fiecare cursant va aduce la CCD, într-o folie, urmatoarele documente (documentele de la punctele a), b), c), d), e) și formatul pentru j) vor fi transmise pe mail-ul personal și postate pe site-ul CCD):

 1. cerere de înscriere
 2. formular grup ţintă
 3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare
 5. contract de formare
 6. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 7. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 8. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 9. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 10. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere, conform modelului transmis.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c), d) și e) se vor printa si apoi se vor completa și se vor semna

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Metodiști ISJ Dâmbovița. Anul școlar 2021-2022

Anul școlar 2021-2022

An școlar 2021-2022 - Selecția grupului țintă pentru Proiectul CRED continuă

Selecţia se va realiza conform informațiilor din Adresei nr.4572/CRED/06.09.2021.

Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza pe baza următoarelor criterii :

a.  Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel  primar/ gimnazial;

b. Cadru didactic titular pe post/ repartizat pe durata de viabilitate a postului/ angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;

c.  Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au mai participat la activități de formare din cadrul proiectului CRED

IMPORTANT!

>d.   Consilieri din cadrul CJRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial

e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:

-       directori și directori adjuncți din unități de învățământ

-       membri ai Consiliului de Administrație,

-       inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate

-       personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației

Avand in vedere contextul pandemic, pentru aceasta etapa, selectia cadrelor didactice se va realiza prin accesarea formularului de inscriere online.

Formular de inscriere: https://forms.gle/sjrkF4R1uyfthvNu6.

Termen limita pentru completare : 17 septembrie 2021.

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT!

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Dâmbovița, sunt considerate înscrise (NU vor completa din nou formularul online de înscriere) și vor participa la formare atunci când se va constitui grupa/se va stabili de către echipa de management a proiectului. De asemenea, NU vor completa persoanele care au completat formularele anterioare de inscriere online.

În aceasta etapa se fac înscrieri pentru urmatoarele discipline:

 • Invatamant primar – 10 cadre didactice
 • Limba si literatura romana
 • Limba engleza
 • Limba franceză
 • Matematica
 • Istorie
 • Geografie
 • Biologie
 • Religie
 • Științe sociale
 • Ed. muzicală
 • Ed. plastică
 • Ed. fizică
 • TIC
 • Tehnologii

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate. Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Prin urmare, înscrierea la curs, în această etapă, nu presupune participarea tuturor celor înscriși la formare, în etapa septembrie – decembrie 2021. Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Documentele de înscriere pentru fiecare cursant se vor depune la CCD inaintea derularii activitatii de formare, in urma primirii, pe mail-ul personal, a informațiilor referitoare la depunerea documentelor.

Dupa primirea mail-ului, fiecare cursant va aduce la CCD, într-o folie, urmatoarele documente (documentele de la punctele a), b), c), d), e) și formatul pentru j) vor fi transmise pe mail-ul personal și postate pe site-ul CCD):

 1. cerere de înscriere
 2. formular grup ţintă
 3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare
 5. contract de formare
 6. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 7. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 8. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 9. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 10. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere, conform modelului transmis.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c), d) și e) se vor printa si apoi se vor completa și se vor semna

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informare privind vaccinarea de rapel a personalului didactic/nedidactic vaccinat în centrul mobil CCD

Informare

Vaccin

Atelier CRED - Bune practici in educatie

Curriculumul național - o hartă largă a parcursului spre reușită al elevilor noștri

Vaccin

Ateliere CRED - Bune practici in educatie

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”- comunicat de presa

Vaccin

ANUNȚ WORKSHOP

Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmbovița organizează, în cadrul proiectului "CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" workshopul aferent activității A4.3. Informarea decidenţilor de politici educaţionale, experţilor şi partenerilor educaționali relevanţi privind actualizarea curriculumului naţional.

Locația de desfășurare - Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

Durata activității: 8 ore (4 ore față în față și 4 ore webinar sincron).

Lector: Oana Monica Moșoiu - Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București

Data 27.05.2021

Tematica abordată:

Curriculumul național - o hartă largă a parcursului spre reușită al elevilor noștri

La workshop vor participa 50 de persoane, după cum urmează:

 1. Personal didactic din învățământul preuniversitar (37 de participanți):
 • Personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD, etc.
 • Cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului;
 1. Reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educație, reprezentanți ai asociațiilor de părinți/sindicate din învățământ/alți specialiști în educație
  (7 reprezentanți), care fac parte din grupul țintă al proiectului;
 2. Lectorul/speakerul (cadru didactic din învățământul universitar) desemnat (un reprezentant);
 3. Reprezentanți ai echipei locale (experți CRED) – (5 reprezentanți).

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • Experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupurile de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/national sau la procesul de consultare privind Curriculum național);
 •  Autor de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar;
 •  Autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru  activități de adaptare curriculară;
 •  Participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum national, din învățământul primar și gimnazial, inclusive în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu – Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană, etc.).
 •  Este eligibilă participarea la workshop inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți.

Se vor selecta cadre didactice care îndeplinesc cel puțin unul din criteriile menționate mai sus.

Înscrierea se va face prin completarea formularului:

https://docs.google.com/forms/d/164AEHaC0fiZioD8I62dyC7azJUVLjJaBsQcXp-p22xI/viewform?edit_requested=true

până la data de 24.05.2021

Lista persoanelor selectate va fi publicată pe site-ul CCD Dâmbovița în data de 25.05.2021

Participanții selectați vor depune la secretariatul Casei Corpului Didactic Dâmbovița documentele de înscriere în ziua derulării workshop-ului.

Documentele necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 •  Cerere de înscriere ca participant la workshop (Anexa 1);
 •  Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa 2);
 •  Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Copie CI/BI;
 • Adeverință sau declarație pe propria răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv "expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)" sau "reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale" sau "experiență în monitorizarea implementării  Curriculumului național".

Se va elibera adeverință de participare.

Agenda activității – Aici

FORMARE – Proiect CRED

În perioada mai – iulie 2021, se organizează activitate de formare în cadrul proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți pentru următoarele discipline:

 • Învățământ primar – 3 grupe
 • Limba și literatura română - o grupă
 • Limba engleză - o grupă
 • Istorie - o grupă
 • Științe sociale - o grupă la nivel de regiune Sud-Muntenia
 • Ed. muzicală - o grupă la nivel de regiune Sud-Muntenia

Informațiile referitoare la documentele de înscriere vor fi transmise pe mail-urile personale ale cursantilor vineri, 7.05.2021. Depunerea documentelor se va face în perioada 10 – 13 mai 2021, la sediul CCD Dambovița.

Simpozion (pentru profesori) și concurs (pentru elevi) cu titlul ”Materiale didactice 2021" organizat de CCD Brăila

Stimați colegi,

Ne face plăcere să vă anunțăm că, în perioada următoare, CCD Brăila organizează un simpozion (pentru profesori) și un concurs (pentru elevi), cu titlul Materiale didactice 2021. Lucrările și cererile de înscriere vor fi trimise până pe data de 9.05.2021, pe adresa de email: ccdbraila2007@yahoo.com, subiect: simpozion 2021, respectiv, concurs 2021.

Selecția grupului țintă pentru Proiectul CRED continuă

Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza conform Adresei MEC nr.4141/CRED/13.04.2021.

Avand in vedere contextul pandemic, pentru aceasta etapa, selectia cadrelor didactice se va realiza prin accesarea formularului de inscriere online.

Formular de inscriere: https://forms.gle/vthhDNzrkTmqeScV6.

Termen limita pentru completare : 27 aprilie 2021.

La începutul lunii mai, se vor posta pe site-ul CCD informații referitoare la depunerea documentelor de înscriere la sediul CCD, pentru grupele care vor începe formarea pe 17.05.2021.

IMPORTANT!

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Dâmbovița, sunt considerate înscrise (NU vor completa din nou formularul online de înscriere) și vor participa la formare atunci când se va constitui grupa/se va stabili de către echipa de management a proiectului.

În aceasta etapa se fac înscrieri pentru urmatoarele discipline:

 • Invatamant primar – 25 cadre didactice
 • Limba si literatura romana
 • Limba engleza
 • Matematica
 • Istorie
 • Geografie
 • Religie
 • Științe sociale
 • Ed. muzicală
 • Ed. plastică
 • Ed. fizică
 • Tehnologii

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate. Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Prin urmare, înscrierea la curs, în această etapă, nu presupune participarea tuturor celor înscriși la formare, în etapa mai – iulie 2021. Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Documentele de înscriere pentru fiecare cursant se vor depune la CCD inaintea derularii activitatii de formare, in urma primirii, pe mail-ul personal, a informațiilor referitoare la depunerea documentelor.

Dupa primirea mail-ului, fiecare cursant va aduce la CCD, într-o folie, urmatoarele documente (documentele de la punctele a), b), c), d), e) și formatul pentru j) vor fi transmise pe mail-ul personal și postate pe site-ul CCD):

 1. cerere de înscriere
 2. formular grup ţintă
 3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare
 5. contract de formare
 6. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 7. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 8. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 9. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 10. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere, conform modelului transmis.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c), d) și e) se vor printa si apoi se vor completa și se vor semna

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informare privind vaccinarea de rapel a personalului didactic/nedidactic vaccinat în centrul mobil CCD

Informare

Vaccin

Informare privind numărul special al revistei Graiul Dâmboviței

Stimați colegi,

După cum știți, în curând vom definitiva numărul special al revistei ”Graiul Dâmboviței”, cel care va cuprinde fragmente trimise deja din lucrările dumneavoastră metodico-științifice. Deoarece unele dintre materiale nu conțin toate informațiile necesare, vă rog să trimiteți pe email următoarele:

1. Nume și prenume

2. Școala/Școlile unde predați

3. Titlul articolului (nu al lucrării de grad, master, doctorat!)

Ps. Nu este nevoie să retrimiteți articolele

Termen limită: 24.05.2021

Consultare publică - Regulamentul ”Creatori de educație”

În spiritul transparenței ce ne însoțește acțiunile și al dorinței permanente de optimizare a activităților din cadrul proiectului nostru, ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, Regulamentul Selecției naționale de bune practici din învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație” este supus, și în acest an, consultării publice.

Astfel, vă invităm să consultați varianta actuală a regulamentului selecției și să ne transmiteți – până la data de 8 aprilie 2021, la adresa de e-mail contact@educred.ro – propunerile dumneavoastră de îmbunătățire.

CLICK AICI pentru a accesa regulamentul „Creatori de Educație”

https://www.creatorideeducatie.ro/regulament_selectie/draft_regulament_selectie_2021/.

Informare privind revista Graiul Dâmboviței

Articolele pentru numărul special al revistei ”Graiul Dâmboviței”, dedicat lucrărilor metodico-științifice, care nu au fost trimise până pe data de 8.03.2021, vor fi păstrate pentru un număr viitor al revistei ce va apărea în anul școlar 2021-2022.

Ora de net – Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului

Au început înscrierile pentru cursul de formare continuă acreditat Ora de net – Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului - program de formare continuă acreditat, derulat de Casa Corpului Didactic Dâmbovița în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii România.
Scopul programului: formarea și dezvoltarea competențelor digitale, respectiv a deprinderilor de folosire utilă, sigură și creativă a internetului și a tehnologiilor SMART în activitatea didactică, precum și în ansamblul procesului instructiv – educativ.
Tematica programului:
• Intervenție instituțională și parteneriatul școală – familie
• Siguranța on-line
• Cetățenie digitală și educație media
• Resurse media în procesul educațional
Grupul-țintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Durata: 60 de ore (15 credite profesionale transferabile)
Perioada cursului: februarie – martie – aprilie 2021
Forma de desfășurare: on-line (32 de ore meeting sincron și 28 de ore asincron)
Taxa de curs: 250 lei
Perioada înscrierilor: 25 ianuarie - 15 februarie 2021, la adresa de e-mail: office@ccd-dambovita.ro, prin transmiterea următoarelor informații: nume și prenume; funcția, specialitatea; unitatea de învățământ; date de contact (e-mail, telefon).

Selecția grupului țintă pentru Proiectul CRED continuă

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, în județul Dâmbovița, continuă selecția grupului țintă, în perioada 15-22 ianuarie 2021.Criteriile pentru selecție sunt cuprinse în Anexa 2 la Adresa MEC nr. 3785/CRED/06.01.2021..

Avand in vedere contextual pandemic, pentru aceasta etapa, selectia cadrelor didactice se va realiza prin accesarea formularului de inscriere online.

Formular de inscriere: https://forms.gle/53k2HVd5scgvbe6j7 .

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ. Termen limita pentru completare : 20 ianuarie 2021.

IMPORTANT!

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Dâmbovița, sunt considerate înscrise (NU vor completa din nou formularul online de înscriere) și vor participa la formare atunci când se va constitui grupa/se va stabili de către echipa de management a proiectului.

În aceasta etapa se fac înscrieri pentru urmatoarele discipline:

 • Invatamant primar – 20 cadre didactice
 • Limba si literatura romana
 • Limba franceza
 • Matematica
 • Fizica
 • Chimie
 • Istorie
 • Religie
 • Geografie
 • Ed. fizica
 • TIC
 • Tehnologii

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate. Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Prin urmare, înscrierea la curs, în această etapă, nu presupune participarea tuturor celor înscriși la formare, în etapa ianuarie – aprilie 2021. Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Documentele de înscriere pentru fiecare cursant se vor depune la CCD inaintea derularii activitatii de formare, in urma primirii, pe mail-ul personal, a componentei grupei constituite.

Dupa primirea mail-ului, fiecare cursant va aduce la CCD, într-o folie, urmatoarele documente (documentele de la punctele a), b), c), d), e) și formatul pentru j) vor fi transmise pe mail-ul personal și postate pe site-ul CCD):

 1. cerere de înscriere
 2. formular grup ţintă
 3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare
 5. contract de formare
 6. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 7. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 8. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 9. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 10. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere, conform modelului transmis.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c), d) și e) se vor printa si apoi se vor completa și se vor semna

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

SIMPOZIONUL Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României - în context european

SIMPOZIONUL Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României - în context european
Regulamentul simpozionului aici.
Fișa de înscriere aici.

Teleșcoală de la Casa Corpului Didactic Dâmbovița

Pentru toți elevii de gimnaziu și liceu, dar în special pentru cei care nu au conexiune la Internet, dar pot viziona programele televiziunilor locale, la Casa Corpului Didactic Dâmbovița va începe de luni un program de teleșcoală inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.
La Casa Corpului Didactic Dâmbovița va funcționa un mini-studio TV unde se vor înregistra lecții de predare pentru clasele de la a V-a la a XII-a, începând de sâmbătă 14 noiembrie.
Lecțiile înregistrate vor fi avea o durată de 40 de minute și vor fi difuzate de o televiziune locală.

Proiectul educațional ”Necuvintele”: concurs/simpozion, ediția a VII-a, 2020

Inspectoratul școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmbovița și unitățile școlare din Târgoviște: Colegiul Economic ”Ion Ghica”, Școala Gimnazială ”Vasile Cîrlova”, Școala Gimnazială ”I. Al. Brătescu-Voinești”, vă invită să participați la ediția a VII-a a Proiectului educațional ”Necuvintele”: Concurs/Simpozion regional, ce se va desfășura în perioada octombrie 2020 - martie 2021.
Proiectul este dedicat Lunii Internaționale a Bibliotecii școlare.
Rezumatul proiectului/Informații despre proiect/Regulament de participare aici.
Fișa de înscriere
Acord de parteneriat

Inscriere la programele de formare acreditate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Octombrie 22, 2020

În perioada 26.10- 06.11.2020, CCD Dâmbovița organizează înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate :

 1. Eficientizarea învățării prin utilizarea artelor (OMEN Nr 5046/06.09.2018) – 50 ore, 12 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul primar; Perioada de formare: octombrie – decembrie 2020 - descărcați cererea de Aici, descărcați declaratia de Aici.
 2. Educație de calitate pentru o școală a tuturor (OMEN nr 5670/18.12.2017) – 50 ore, 12 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar; Perioada de derulare: octombrie – decembrie 2020 - descărcați cererea de Aici, descărcați declaratia de Aici.
 3. Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu cerinţe educaţionale speciale (OMEN nr. 4482/ 15.07.2019) – 40 ore, 10 CPT, 160 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic de sprijin din înv. Preuniversitar; Perioada de formare: octombrie – decembrie 2020 - descărcați cererea de Aici, descărcați declaratia de Aici.
 4. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului (OMEN nr 5670/18.12.2017) – 42 ore, 10 CPT, 170 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal; Perioada de formare: octombrie – decembrie 2020 - descărcați cererea de Aici, descărcați declaratia de Aici.

Pentru înscriere, se vor depune la secretariatul CCD Dâmboviţa următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Adeverinţă (în original) eliberată de către unitatea de învăţământ, în care se va preciza funcţia şi specialitatea;
 • Copie după carte de identitate (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după certificatul de naştere (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după documentele doveditoare pentru schimbarea numelui – dacă este cazul (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după diploma de licenţă/ absolvire (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”). Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar absolvenți ai Școlii Normale/Liceului Pedagogic/altei instituții echivalente vor atașa și diploma de bacalaureat
 • Declarație .
 • Chitanța care dovedește achitarea taxei de curs (se va achita la biblioteca CCD).

Orarele se vor transmite pe mail-ul cursanților după finalizarea perioadei de înscriere și constituirea grupelor.

Anunt - Rezultat examen intern de promovare post contractual - septembrie 2020

Pentru mai multe informații aici.

Anunt - organizare examen intern de promovare post contractual - septembrie 2020

Pentru mai multe informații aici.

Precizări echivalare credite profesionale transferabile - septembrie 2020

Pentru mai multe informații aici. și aici.

PRECIZĂRI OFERTĂ FORMARE 2020-2021

Referitor la elaborarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2020 - 2021, echipa CCD Dâmbovița vă informează că toate programele de formare depuse au fost evaluate și validate, urmând ca, în vederea susținerii online a intențiilor, propunătorii să fie contactați în cursul lunii septembrie, conform unei programări ce le va fi comunicată pe e-mail. Echipa CCD Dâmbovița

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de experți, în afara organigramei, în regiunea Sud-Muntenia,proiect POCU,CRED, COD SMIS2014+:118327

Pentru mai multe informații aici.

Anunț - COMUNICAREA DIDACTICĂ, O CONDIŢIE A SUCCESULUI ŞCOLAR

Programul de formare continuă: ”Comunicarea didactică, o condiție a succesului școlar”, se va desfășura în perioada 21-31 august 2020, formatori Moraru Ileana Corina, Sima Mirela, Matei Nicoleta Otilia.
Formarea se va desfășura exclusiv on-line, utilizând platforma GSuite a CCD Dambovița.

Anunț - Grupa 11, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 11, se va desfășura în perioada 17-28 august 2020, formator Diaconu Diana Elena.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - INTEGRARE E-LEARNING ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Programul de formare continuă: ”Integrare e-learning în procesul educațional”, se va desfășura în perioada 18-28 august 2020, formatori Vlad Cătălina Estera, Chiriac Beatrice Mihaela.
Formarea se va desfășura exclusiv on-line, utilizând platforma GSuite a CCD Dambovița.

Anunț - Grupa 10, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 10, se va desfășura în perioada 6-10 iulie 2020, formator Diaconu Diana Elena.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 9, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 9, se va desfășura în perioada 18-22 mai 2020, formator Diaconu Diana Elena.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 8, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 8, se va desfășura în perioada 18-25 mai 2020, formator Baicu Izabel.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 7, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 7, se va desfășura în perioada 11-15 mai 2020, formator Vasile Gheorghița.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 6, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 6, se va desfășura în perioada 11-15 mai 2020, formator Vlad Cătălina Estera.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 5, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 5, se va desfășura în perioada 12-14 mai 2020, formator Tăbîrcă Angelica Ioana.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 4, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 4, se va desfășura în perioada 12-14 mai 2020, formator Tăbîrcă Radu Nicolae.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 3, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 3, se va desfășura în perioada 11-13 mai 2020, formator Stănculete Maria Teodora.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Grupa 2, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 2, se va desfășura în perioada 13-15 mai 2020, formator Chiriac Beatrice Mihaela.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - Experiențe din activitățile online ale cadrelor didactice din județ

Pentru Casa Corpului Didactic Dâmbovița, a te sincroniza cu o lume aflată în continuă mișcare,presupune să fii întodeauna cu un pas in fața ei .
Este și modul de acțiune al profesorilor dâmbovițeni (înv. primar, limba și literatura română, geografie) care s-au adaptat rapid, împărtășind cele mai eficiente idei și experiențe de succes, în reușita cărora au fost utilizate instrumente de învățare online.
Convinși că, pentru un timp, putem muta cu încredere școala acasă , vă punem la dispoziție Experiențe din activitățile online ale cadrelor didactice din județ, materiale-suport realizate de CCD Dâmbovița cu sprijinul inspectorilor școlari.

Anunț - Grupa 1, PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SURCE UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ

Programul de formare continuă: ”Platforme educaționale open surce utilizate în instruirea diferențiată”, grupa 1, se va desfășura în perioada 4-8 mai 2020, formator Diaconu Diana Elena.
Nu se percepe taxă
Formarea se va desfășura exclusiv on-line.

Anunț - program de formare online

Personalul didactic și didactic auxiliar de pe raza județului Dâmbovița va avea acces gratuit începând de luni 04.05.2020 la un program de formare privind utilizarea mediilor virtuale de comunicare (platforme de învățare sincronă și asincronă).
Durata programului de formare va fi de 12 ore din care 6 în regim sincron și 6 în regim asincron în sesiuni de câte două ore folosind Skype sau Zoom.
Pentru a putea participa, va rugam sa completati chestionarul DE AICI.

Anunț - suspendare activități formare & evaluare finală

Având în vedere evoluția la nivel mondial și național a cazurilor de infecție cu coronavirus (COVID-19), în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm că, în perioada 12-31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, se suspendă activitățile de formare și evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar.
suspendare activități formare & evaluare finală.

COMUNICAT referitor la activitatea CCD Dâmbovița

Puteti accesa comunicatul de aici.

ANUNȚ referitor la programele de formare continuă avizate de MEC

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus și prin Hotărârea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm următoarele:
- Activitățile programelor de formare continuă avizate aflate în derulare se vor reprograma după momentul reluării activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.

ANUNȚ referitor la proiectul CRED

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus și prin Hotărârea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm următoarele:
1. Activitățile programelor de formare continuă aflate în derulare pentru seriile curente de nivel primar și gimnazial desfășurate față în față, se vor reprograma după momentul reluării activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.
2. În perioada 11-22 martie 2020, respectiv a suspendării, se vor desfășura doar activitățile de formare on-line conform calendarelor aprobate.
3. Activitățile de formare a formatorilor-nivel I, furnizor IȘE (grupele care ar fi trebuit să înceapă formarea în 17 martie) se vor replanifica după reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician 0,5 normă

Rezultate finale evaluare concurs informatician.

Rezultate finale evaluare concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician

Rezultate evaluare probă interviu concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare probă practică concurs informatician

Rezultate evaluare probă practică concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare probă scrisă concurs informatician

Rezultate evaluare probă scrisă concurs informatician 0,5 normă

Rezultate evaluare dosar concurs informatician

Rezultate evaluare dosar concurs informatician 0,5 normă

Selectie CRED - învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, în vederea participarii la cursul de formare profesionala continuă “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, matematică, fizică, chimie și istorie.

Selectia se va face conform informațiilor din Adresa Nr. 657/CRED/TR/DB/19.02.2020.

Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 1 a Adresei MEC Nr.2588/CRED/21.01.2020.

Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 06.03.2020, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (Tabelul centralizator cu personalul didactic),

- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de înregistrare
Directorii și directorii adjuncți, care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ gimnazial și predau una dintre disciplinele menționate, vor participa implicit la curs și vor fi incluși în tabel.

Perioada de depunere a documentelor la CCD Dambovița este 9-15 martie 2020.

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:

 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
 1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
 2. formular grup ţintă – se va completa respectând următoarele indicații:
 • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
 • la data intrării în operațiune NU se va completa;
 • la Zonă se va completa conform domiciliului
 • la  Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați Explicatii ISCED!
 • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
 • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
 • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
 1. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
 2. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
 3. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
 4. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
 5. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
 6. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
 7. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, disciplina predată, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informații detaliate 

Expoziție de mărțișoare la CCD Dâmbovița

Postat in Februarie 17, 2020

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează în perioada 1-30 martie 2020, Expoziția ”Parada mărțișoarelor - Poveste de Primăvară”, la care sunt invitați să participe cadrele didactice și bibliotecarii școlari din unitățile școlare din județ. Scopul activității:
Proiectul “ Parada mărțișoarelor – Poveste de Primăvară” are drept scop încurajarea creativității elevilor prin participarea la activități extracurriculare tematice. Pornind de la simbolul mărțișorului și de la tehnica realizării lui, participanții vor folosi materiale diverse și modele accesibile realizând însemne ale primăverii reprezentate prin flori divers colorate.
Expoziția dorește să prezinte mărțișoare lucrate tradițional din piele, pietre, ceramică, din fir metalic, fir textil sau realizări din hârtie prin tehnica quilling. Pot fi modelate, croșetate, împletite, pictate etc. după imaginație, iar fiecare mărțișor să fie evidențiat de una sau mai multe flori. Conform legendei, firul bicolor al mărțișorului, poate fi alb-roșu, cel mai adesea întâlnit dar și variantele cromatice alb-negru și alb-albastru.
Condiții de participare:
- Fiecare cadru didactic/bibliotecar poate participa cu maximum 5 mărțișoare realizate de elevi, aduse la biblioteca CCD Dâmbovița până la data de 28 februarie 2020,
- Fiecare mărțișor va purta numele și prenumele îndrumătorului și școala de proveniență,
- Fiecare participant se poate înscrie la adresa de e-mail: manueladragos@yahoo.com, completând Fișa de înscriere cu următoarele date: numele și prenumele, funcția didactică, unitatea școlară de proveniență, nr. de telefon, e-mail personal, nr. de mărțișoare trimise,
- Adeverințele de participare pot fi ridicate de la biblioteca CCD Dâmbovița în perioada aprilie 2020,
- Fiecare participant va completa fișa de feed back la primirea adeverinței. Expoziția de mărțișoare poate fi admirată în holul Casei Corpului Didactic Dâmbovița în perioada 1 – 30 martie 2020, zilnic între orele 8.00 – 16.00.

Anunț Aici

Fișa de înscriere Aici

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Postat in Ianuarie 30, 2020

Casa Corpului Didactic Dâmbovița, cu sediul în localitatea Târgoviște, strada Calea Domnească nr.127, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: 0,5 normă informatician IA – post vacant contractual.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 24.02.2020, ora 10,00, la sediul instituției;
- proba practică în data de 24.02.2020, ora 13,00, la sediul instituției;
- proba interviu în data 24.02.2020, ora 14,00, la sediul instituției;
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12 februarie 2020, la sediul instituției.
Date contact: Dincă Elena, telefon 0245/220569.

Reprezentant legal,
Prof. DIACONU Diana Elena

Anunț Aici
Fișa postului Aici

Inscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Decembrie 10, 2019

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta  de programe avizate a CCD Dambovița alegeti programul/programele de formare care  vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos. Vor fi cuprinse la formare primele 25 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare.

Programele de formare pentru care nu există link de înscriere, au, în acest an școlar, grupul țintă predefinit.

Perioada de înscriere: 8 decembrie 2019 – 16 ianuarie 2020.

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor.

 1. Strategii de stimulare a performațelor cognitive ale elevilor prin metode de instruire integrată pentru înscriere, click Aici.
 2. Valențe formative ale evaluării în activitatea didacticăpentru înscriere, click Aici.
 3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționalepentru înscriere, click Aici.
 4. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umanepentru înscriere, click Aici.
 5. Integrarea e-learning în procesul educaționalpentru înscriere, click Aici.
 6. Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiatăpentru înscriere, click Aici.
 7. Diferențierea curriculară aplicată elevilor  pentru înscriere, click Aici.
 8. Dificultățile de limbaj oral și scris-citit: prevenire și intervențiepentru înscriere, click Aici.
 9. PIP/PEI adaptat la nevoile elevilor cu dificultăți de învățarepentru înscriere, click Aici.
 10. Management democratic pentru o rețea educațională de calitatepentru înscriere, click Aici.
 11. Stop abandonului școlar! pentru înscriere, click Aici.
 12. Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la idee la implementarepentru înscriere, click Aici.
 13. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combaterepentru înscriere, click Aici.
 14. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționalepentru înscriere, click Aici.
 15. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părințipentru înscriere, click Aici.
 16. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelorpentru înscriere, click Aici.
 17. Comunicarea didactică, o condiție a succesului școlarpentru înscriere, click Aici.
 18. Modalități de formare a competențelor de alegere a carierei la elevipentru înscriere, click Aici.
 19. Biblioteca școlară – partener în educațiepentru înscriere, click Aici.
 20. Competențe de comunicare în limba engleză (ÎNCEPĂTORI) – pentru înscriere, click Aici.
 21. Competențe de comunicare în limba engleză (MEDIU) – pentru înscriere, click Aici.

 Oferta de programe ACREDITATE - 2019-2020

     Inscrierile la programele acreditate se vor face începând cu luna ianuarie 2020 respectând perioadele de înscriere ce se vor anunta la inceputul sem. al II-lea.

Postat in Noiembrie 25, 2019

 Oferta de programe AVIZATE - 2019-2020

     Inscrierile la programele avizate se vor face in luna decembrie accesand link-ul ce va fi postat pe site-ul CCD.

Postat in Noiembrie 25, 2019

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităților A1.1(documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național) și A1.2(documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” de grupuri de lucru compuse din experți în curriculum din cadrul Institutului de Științe ale Educației (ISE) și din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN).

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentelor.

Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente:

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv:

prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări.

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv:

prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări.

Program de formare Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare 

Procedura privind echivalarea si acordarea unui numar de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
  6. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
  7. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 23-27 septembrie 2019

Simpozionul Internațional "PAȘI CĂTRE VIITOR ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE", 2019

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Şcoala Gimnazială “CORESI”, Târgovişte vă invită să participați la ediția a III-a a Simpozionului Internațional ”Pași către viitor în educație și formare”, manifestare care va avea loc în data de 5 octombrie 2019
A învăța să gândești ca un profesor, a învăța să știi ca un profesor, a învăța să simți ca un profesor, a învăța să acționezi ca un profesor spunea Feiman-Nemser, reprezintă cheia către un învățământ de calitate, către formarea unor cetățeni activi și responsabili, capabili să se integreze pe piața muncii, să facă față unui sistem concurențial și să susțină dezvoltarea societății în ansamblu.
Vă așteptăm!
Formularul online de inscriere
Informatii despre simpozion
Acord de parteneriat

Selectie CRED - învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, matematică, fizică, chimie și biologie
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 19.09.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (respectând modelul ce va fi transmis în școli în cursul săptămânii viitoare),
- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de înregistrare
Directorii și directorii adjuncți, care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ gimnazial și predau una dintre disciplinele menționate, vor participa implicit la curs și vor fi incluși în tabel.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Rezultatele evaluarii - dupa contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - inainte de contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - dupa contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Rezultatele evaluarii - inainte de contestatii in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Rezultate

Oferta de formare pentru anul scolar 2019 - 2020

Analiza nevoilor de formare

Erata la anuntul: Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Erata

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert organizare monitorizare
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori
Fisa evaluare expert organizare monitorizare
Fisa evaluare formatori
Fisa evaluare examinatori

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant (după studierea Listei de înscrieri_Invatamant primar Dambovita ) – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • la persoana dezavantajată , doar în cazul în care completați DA, alegeți și bifați categoria căreia îi aparțineți
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI
  6. copie certificat de nastere
  7. copie certificat de căsătorie
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există)
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Documentele de la punctele e), f), g) si h) vor fi certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățămmânt.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 2- 5 iulie 2019
- 15-19 iulie 2019

Selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul primar, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici.
Numărul de cadre didactice alocat fiecărei unități de învățământ se regăsește aici:
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu rural
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu urban
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite în format electronic ( Formular cadre didactice selectate CRED_Scoala... ) și scanat până la data de 21.06.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com.
Directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ primar vor participa obligatoriu la curs.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informatii selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Informatii selecţie grup tinta

Rezultate selectie acordare subventii pentru absolventii programelor de formare continua în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Rezultate persoane eligibile pentru acordarea subventiilor
Contract pentru acordarea subventiilor

Simpozionul Județean "Drepturile omului – invitaţie la dialog", 2019

Vă invităm la Simpozionul Județean "Drepturile omului – invitaţie la dialog", organizat de Liceul Teoretic ,,Petru Cercel” Târgoviște, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Universitatea Valahia Târgovişte - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social – Politice.
Detalii despre simpozion

Simpozionul National "Util, modern și creativ în învățământul preșcolar", 2019

Vă invităm la Simpozionul Naţional "Util, modern și creativ în învățământul preșcolar", organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa și Grădinița ,,Rază de Soare" din Târgoviște.
Detalii despre simpozion

Acordare de subventii pentru absolventii programelor de formare continua în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645 ŞCOALA BUCURIEI – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă

Anunt acordare subventii
Cerere acordare subventii

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Anunt selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud Muntenia în afara organigramei
Anexa 1 - Cerere de înscriere
Anexa 2 - Declarație de disponibilitate
CCD Teleorman

Raport si Proces verbal achizitie servicii de catering

Raport si Proces verbal

Anunt achizitie servicii de catering

Documentaţia de atribuire

Simpozion interjudetean ”Familia, dincolo de cuvinte…”

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte vă invită sâmbătă, 18 mai 2019, ora 09.00, să participaţi la Simpozionul interjudețean ”Familia, dincolo de cuvinte…”organizat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.
Inclusă în Calendarul activităților științifice, metodice, culturale pentru anul 2018-2019 al CCD Dâmbovița, activitatea se adresează cadrelor didactice din învăţământul preșcolar.
În vederea participării cu lucrări la acest eveniment științific, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere , până la data de 30.04.2018 sau să trimiteți formularul de înscriere pe adresa de e-mail florinappsc@yahoo.com
Activitatea se va desfășura la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte , str. Cpt. Constantinescu Nr. 2 Târgoviște.

Simpozionul National "Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca", 2019

Va invitam la Simpozionul Naţional "Calitate si performanta educationala in scoala romaneasca", organizat de către Liceul de Arte "Bălaşa Doamna", în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Casa Corpului Didactic Dâmboviţa.
Detalii despre simpozion

Simpozion național ,, O școală pentru fiecare, o școală pentru toți", Ediția a V -a 2019

Casa Corpului Didactic Dâmbovița vă invită să participați la Simpozionul Naţional cu tema „O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE, O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Ediția a V-a, 2019
Data desfășurării: 6 aprilie 2019;
Locul: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Targoviste
30 martie -ultima zi de înscriere prin completarea formularului: clic pentru inscriere
Expedierea lucrărilor: simpozionscoalasibiblioteca@gmail.com
Detalii despre simpozion gasiți pe site-ul Școlii Gimnaziale Mihai Vitezul Târgoviște.

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultate

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii

Rezultate

Orare grupe - Programe de formare avizate

Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisciplinare a demersului didactic
Comunicare, relaționare şi dezvoltare personală prin metoda ESPERE
Diferențiere curriculară aplicată elevilor
Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar
Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului
Integrarea in curriculum a proiectelor eTwinning
Managementul comunicarii orale si scrise in activitatea de secretariat
Educati asa - Educatie pentru parinti
Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar
Utilizarea TIC in gestionarea resurselor umane
Fenomenul Bullying - strategii de prevenire și combatere
Design WEB pentru o școală modernă
Modalitati de dezvoltare a inteligentei socio-emotionale
Competente de comunicare in imba engleza
Dezvoltarea organizationala prin intermediul proiectelor

TAXA de curs se va achita în luna martie pentru toate programele de formare. Pentru programele de formare care încep în luna martie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs.

Apel selecție 2 pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Detalii despre inscriere

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă, în judeţul Dâmboviţa

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori
Fisa evaluare formatori TIC
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa evaluare examinator

Înscrieri pentru programul de formare avizat MEN Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului

- Casa Corpului Didactic Dâmbovița, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii și CJRAE Dâmbovița, vă invită să participaţi la programul de formare Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului. Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net (www.oradenet.ro), fiind sprijinită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.
- Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar: profesori pentru învăţământul primar, profesori diriginţi, profesori consilieri şcolari (din care minimum 20% din mediul rural).
- Programul avizat „Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului", cu durata de 24 de ore, este gratuit pentru 24 de participanţi din judeţul Dâmbovița. Sesiunile de formare se vor derula la CCD Dâmbovița, în perioada martie - mai 2019.
- Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata programului de formare şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net, care vor fi puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare (www.oradenet.ro și www.oradenet.ro/fii-voluntar).
- Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului şi să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional
- Înscrierile se vor realiza până în data de 28.02.2019, prin completarea formularului Google
- Tabelul cu participanții la programul de formare avizat MEN se va posta pe site-ul www.ccd-dambovita.ro, pagina Anunțuri

Rezultate finale selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații -

Rezultate

Rezultate selecție în urma evaluării dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - Înainte de contestații -

Rezultate

Expozitia "Mărțișorul artizanal"

Biblioteca CCD Dâmbovița organizează în perioada 1 - 30 martie 2019, Expoziția ”Mărțișorul artizanal”, la care sunt invitați să participe cadrele didactice și bibliotecarii școlari din unitățile școlare din județ.
Invitatie
Fisa de inscriere

Rezultate finale selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - După contestații –

Rezultate

Rezultate selecție în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul Proiectului POCU 104753 INO-PRO – Inovaţie şi progres pentru o educaţie şcolară de calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa - inainte de contestatii -

Rezultate

   Situatia inscrierilor la programele de formare avizate din oferta CCD Dambovita pentru anul scolar 2018-2019

 1. Programe de formare pentru care s-a constiuit grupă (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Diferențierea curriculară aplicată elevilor
  2. Integrarea în curriculum a proiectelor ETWINING
 2. Programe de formare pentru care s-a prelungit perioada de inscriere in vederea completarii grupei (aplicația de inscriere este deschisa – perioada de completare a inscrierilor: 21 – 28.01.2019). Aplicatia de inscriere va fi inchisa in momentul constituirii grupei.
  1. Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisicplinare a demersului didactic - pentru inscriere click Aici
  2. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru inscriere click Aici
  3. DESIGN WEB pentru o școală modernă - pentru inscriere click Aici
  4. Dezvoltarea organizației școlare prin intermediul proiectelor - pentru inscriere click Aici
  5. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru inscriere click Aici
  6. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale - pentru inscriere click Aici
  7. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți - pentru inscriere click Aici
  8. Comunicare, relaționare, dezvoltare personală prin metoda ESPERE - pentru inscriere click Aici
  9. Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat - pentru inscriere click Aici
  10. Competențe de comunicare în limba engleză (începatori) - pentru inscriere click Aici
  11. Competențe de comunicare în limba engleză (mediu) - pentru inscriere click Aici