NOU   În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

Începând cu data de 18 aprilie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

Începând cu data de 05 februarie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:

Unităţi şcolare care au cadre didactice absolvente ale programului de formare „Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale” din cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63199, acreditat prin OMECTS Nr. 3285/17.02.2012, „Şcoala Românească – mediu incliziv”

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2016-2017

Începând cu data de 24 octombrie 2017, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate

Atestate formare continua

Vă reamintim că absolvenții programelor de formare acreditate, care au finalizat și nu au ridicat atestatele aferente, sunt invitați la secretariatul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării acestora. Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 9,00 – 14,00. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.