Programe de formare avizate

Orare si grupe_Programe de formare avizate: Asigurarea calitatii in scoala_Orar_Grupa Competente de comunicare in limba engleza_Orar si componenta Comunicarea factor cheie catre progres si succes_Orar si grupa Dezvoltarea inteligentei socio-emotionale_Orar si componenta grupei Educati asa!_Grupa 1_Orar Proiectarea didactică în educatia timpurie_GRUPA_1_ORAR Instruirea metodistilor grupa 1_Orar si componenta grupei Instruirea metodistilor grupa 2_Orar si componenta grupei Instruirea metodistilor grupa 3_Orar si componenta grupei Integrarea elevilor cu dificultati de invatare_Grupa 1 Integrarea elevilor cu dificultati de invatare_Grupa 2 Integrarea elevilor cu dificultati de invatare_Grupa3 Metoda proiectelor la vârste timpurii_GRUPA_1_ORAR Predarea integrata a…

Read More

Derularea programelor de formare avizate

INFORMATII privind derularea programelor de formare avizate S-a încheiat perioada de înscriere online la programele de formare avizate. Se vor derula numai acele programe de formare pentru care s-au înscris minimum 17 cadre didactice şi pentru care se completează grupa (până la 25 cadre didactice). În perioada 25 – 30 ianuarie 2017 se fac înscrieri la sediul CCD doar pentru completarea grupelor incomplete. Cadrele didactice care s-au înscris la programe de formare pentru care nu s-au constituit grupe se pot înscrie, prin completarea unei cereri la sediul CCD, la unul…

Read More

Strategii ale învăţării experienţiale

  În perioada 18.02 – 8.04.2017 se derulează programul de formare acreditat Strategii ale învăţării experienţiale. Furnizor program formare acreditat: Fundaţia Noi Orizonturi, Cluj Napoca Statutul CCD Dâmboviţa: partener Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 6217/ 23.12.2016 Nr. ore: 60 (nr. ore face-to-face/zi: 45; nr. ore on line: 15) Nr. credite profesionale transferabile: 15 Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar Perioada formării: 18.02.2017 – 8.04.2017 (on line: 15, face-to-face: 45) Locaţia formării: CCD Dâmboviţa Înscrierile se fac online, pe site-ul http://www.arhitectiieducatiei.ro. Taxa de curs pentru cursanţii din…

Read More

Înscrierea la programe de formare acreditate

* Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se descarcă aici Anexa 1_Cerere înscriere program de formare acreditat); adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) copie carte de identitate copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).   Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de…

Read More

Înscrierea la programe de formare avizate

Înscriere on-line programe de formare avizate  Înscrierea la programele de formare avizate se realizează online, accesând butonul-ul Înscriere programe de formare avizate de pe site-ul CCD Dâmbovița http://ccd-dambovita.ro/. Un cadru didactic se poate înscrie la maximum 3 programe de formare în cursul unui an școlar, cu condiția ca acestea să se desfășoare în perioade diferite. Perioadele aproximative de desfășurare a programelor de formare se găsesc aici. Programele de formare avizate se desfășoară dacă se completează cel puțin o grupă de cursanți (25 cadre didactice), în cursul săptămânii, în intervalul 14.00…

Read More

Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul primar

In perioada 8.12.2016 – 23.02.2017 se deruleaza programul de formare “Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul primar”, formator inspector scolar Mirela MIHAESCU. Vor participa la formare toate cadrele didactice (invatatmant primar) care s-au inscris la examenul de definitivare în invatatmant, sesiunea aprilie 2017. Formare_debutanti_inv_primar_orar_componenta_grupei

Read More