Simpozioane internaționale/naționale 2017-2018

                                                                                SIMPOZION INTERNAȚIONAL/ NAȚIONAL ORGANIZAT DE O INSTITUŢIE DE   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN PARTENERIAT CU CCD  DÂMBOVIŢA                       · Vă informăm că, pentru anul școlar 2017 – 2018, simpozioanele internaționale/naționale se desfășoară cu  avizul MEN. Prin urmare, așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de astfel de activități, până în data de 01.09.2017, ora 16.00.      …

Read More

INVITAȚIE LA TEATRU

Teatrul „Tony Bulandra” v-a pregătit câteva mărțisoare artistice:   3 martie 2017  – premiera PASĂREA DE FOC 8 martie 2017 – concert folk DE DRAGUL TĂU 10 mar 2017 – premiera PIATRA DIN CASĂ 18 martie 2017 – premiera MOFTURILE LUI NENEA IANCU 7 aprilie 2017 – premiera NUNTA LUI FIGARO   ATENȚIE !           In data de 11 martie 2017, deoarece  spectacolul cu piesa „Othello” a fost invitat la un festival în țară,  va fi înlocuit cu piesa „Piatra din casă” .  

Read More

SIMPOZION NAȚIONAL

SIMPOZION NAȚIONAL AVIZAT DE MENCȘ                   EDUCAȚIA FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ ÎN RECUPERAREA ELEVILOR CU CES   INSTITUȚIE ORGANIZATOARE: · Școala Gimnazială Specială Târgoviște Date de contact: Str. I. Ghica, nr. 2, loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod poștal 130121 Tel/fax: 0245 615 862 E-mail scspecialatgv@yahoo.com Web: http//scspecialatgv.scoli.edu.ro INSTITUȚII PARTENERE: Inspectoatul Școlar Județean Dâmbovița Casa Corpului Didactic Dâmbovița Centrul Județean De Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița COLECTIVUL DE ORGANIZARE A SIMPOZIONULUI: · Prof. logoped Marinescu Eugenia, Școala Gimnazială Specială Târgovişte · Prof. de sprijin/itinerant Stoica…

Read More

Educație nonformală – management și bune practici

Program de formare acreditat : Educație nonformală – management și bune practici Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 4094/ 09.06.2016 Nr. ore/formă de învăţământ: Nr. ore face-to-face/zi: 48; nr. ore on line: 0 Nr. credite profesionale transferabile: 12 Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, bibliotecari şcolari Seria: 1 Grupa: 4 Perioada formării: 25.02.2017 – 04.05.2016                  Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița Orar_Grupa_4 Componenta_Grupei_4 Seria: 1 Grupa: 5 Perioada formării: 04.03.2017 –04.05.2017                  Locaţia formării: Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni Orar_Grupa_5 Componenta_grupei_5

Read More

Programul de formare continuă: Formarea profesorilor debutanți

Programul de formare continuă: Formarea profesorilor debutanți pentru susținerea examenului național de definitivat Grupa: 1 Perioada de derulare: 23. 01. 2017– 21.02. 2017 Grup țintă: profesori de limba și literatura română, profesori de educație fizică și sport Loc de desfășurare: CN Constantin Cantacuzino Târgoviște Formatori: inspector școlar Ghiță Tatiana inspector școlar Constantinescu Octav     ORAR_COMPONENTA_GRUPA PROFESORI DEBUTANTI

Read More

Format on-line revistă

CĂTRE DIRECTORII INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Casa Corpului Didactic Dâmboviţa vă informează că, în anul şcolar 2016 – 2017, revista GRAIUL DÂMBOVIŢEI va fi editată în format on – line. Vă rugăm să transmiteţi acest mesaj tuturor cadrelor didactice interesate să publice articole de specialitate, studii, recenzii, cu subiecte din sfera educaţiei, învăţământului, pedagogiei, artei, ştiinţelor socio-umane, ştiinţelor exacte, articole despre acţiuni parteneriale şi proiecte Erasmus + etc. Informaţii cu privire la publicarea articolelor în revista Graiul Dâmboviţei ● Contactarea coordonatorului colectivului de redacţie, profesor metodist Ungureanu Maria,…

Read More