Centre de documentare și informare

cdi

 

Centrul de documentare si informare este o structura infodocumentara moderna, centru de resurse pluridisciplinare si multimedia, care ofera beneficiarilor un spatiu de formare, de comunicare, de informare si de exploatare a fondului documentar si a tehnologiilor informatiei si comunicarii în educatie, un loc de cultura, deschidere, întâlnire si integrare (Art. 6, OMECTS 5556/2011)

Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor
de documentare si informare 

 

     Misiunea CDI este de a forma si de a dezvolta o cultura informationala, de a participa la asigurarea egalitatii de sanse în ceea ce priveste accesul la informatie si documentatie actuala al elevilor proveniti din medii culturale, economice si sociale diferite prin activitati formale, nonformale si informale, de a dezvolta competentele elevilor în domeniul infodocumentar, de a promova inovatia didactica, de a participa la dezvoltarea competentelor-cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea si implementarea unei politici documentare locale, de a sustine implementarea politicilor educationale pe niveluri de studii, profiluri, specializari si de a contribui la realizarea obiectivelor prevazute în procesul de reforma a învatamântului. (Art. 8, OMECTS 5556/2011).