Simpozioane internaționale/naționale 2017-2018

                                                                                SIMPOZION INTERNAȚIONAL/ NAȚIONAL ORGANIZAT DE O INSTITUŢIE DE   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN PARTENERIAT CU CCD  DÂMBOVIŢA                       · Vă informăm că, pentru anul școlar 2017 – 2018, simpozioanele internaționale/naționale se desfășoară cu  avizul MEN. Prin urmare, așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de astfel de activități, până în data de 01.09.2017, ora 16.00.      …

Read More

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ȘTIINȚIFICE, METODICE, CULTURALE 2016-2017

DOMENIUL ACTIVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE cuprinde, în principal: a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni; b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.; c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe); d) consultanţă în vederea completării portofoliului de…

Read More

VIZIUNI MODERNE ÎN PREDAREA FIZICII

Prezentare de carte Nume autor:                     Argeşanu Lucreţia Rodica Funcţia:                             Profesor Specialitatea:                    Fizică Unitatea de învăţământ:  Colegiul Naţional „Matei Basarab” Localitatea:                       Bucureşti CĂRŢI PREZENTATE Prima carte Lucrări experimentale de fizică pentru liceu – carte apărută la Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti   Cartea cuprinde 32 de lucrări de laborator şi are o structură determinată: – Teoria lucrării – Aparate şi materiale necesare – Mod de lucru – Rezultate experimentale – Surse de erori – Prelucrarea datelor experimentale Cartea este, de fapt, un caiet pe care se lucrează (vezi figurile următoare).   A doua carte Lucrări…

Read More

PREZENTARE DE CARTE

    Lansarea volumului de versuri P.I.X.E.L.M.E.S. al poetei Ioana Geacăr a reuşit să îmblânzească „ambianţa toxică a momentului şi a veacului” cum spune Andrei Pleşu, supărat că „ne-am urâţit, ne-am înstrăinat cu totul de simplitatea polifonică a lumii, de pasiunea vieţii depline”.     Asta face poeta în cartea lansată la Casa Corpului Didactic Dâmboviţa cu ocazia Zilei Mondiale a Limbilor.     Prinzând curaj, ca un melc după o ploaie cu soare, scoate tentaculele şi fotografiază cu „zoom” lumea din jur. Ba chiar ne permite să pătrundem în cochilia răsucită în spirală a tainelor…

Read More