Modele de subiecte pentru definitivat 2017

Modele de subiecte pentru definitivat 2017se pot descărca de la adresa http://subiecte.edu.ro/2017/definitivare/modeledesubiecte/ Aceste subiecte exista si pe site-ul ISJ DB, pe pagina Definitivat. Au fost postate si pe serviciul ftp pentru unitati. ______________________________________ Inspectoratul Scolar al Judetului Dambovita Inspector scolar – Dezvoltarea resursei umane Prof. Carmen ION  Tel: 0728929951

Read More

Planul managerial al Casei Corpului Didactic Dâmboviţa 2016-2017

Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa elaborată pe baza analizei mediului intern/ extern şi a nevoilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din judeţ. Ca parte componentă a sistemului de învăţământ preuniversitar, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi-a construit strategia de dezvoltare pornind de la documente şi direcţii de acţiune elaborate şi utilizate la nivel european, naţional, local şi coroborând prevederile acestora cu nevoile de formare identificate la nivelul judeţului, dar şi cu specificul propriei organizaţii. Astfel, au fost consultate documente care oferă repere şi direcţii de acţiune…

Read More

Constituire corp metodişti 2016

  Concursul pentru selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, septembrie – octombrie 2016 Adresa ISJ Dâmboviţa nr. 9844/27.09.2016 – apelul selecţiei     descarcă Procedura operaţională privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai ISJ Dâmboviţa descarcă

Read More