Listă finală cu persoanele înscrise în proiectul POSDRU/87/1.3/S/137603 seria II

POSDRU/87/1.3/S/137603 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” Beneficiar: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea Cod SMIS 53094 Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/137603 Listă finală cu…

Read More

Orar formare proiect POSDRU/87/1.3/S/137603 S II

POSDRU/87/1.3/S/137603 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” Beneficiar: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea Cod SMIS 53094 Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/137603 Orar formare proiect…

Read More

Listă finală cu persoanele înscrise în proiectul POSDRU/87/1.3/S/137603

POSDRU/87/1.3/S/137603 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” Beneficiar: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea Cod SMIS 53094 Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/137603 Listă finală cu…

Read More

Lista candidaţiilor admişi POSDRU/87/1.3/S/137603

POSDRU/87/1.3/S/137603 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: “Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” Beneficiar: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea Cod SMIS 53094 Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/137603 Lista candidaţiilor admişi…

Read More

Program formare POSDRU/157/1.3/S/137603

  Stimată doamnă Director/Stimate domnule Director, Stimate cadre didactice pentru învăţământul preprimar şi primar din mediul rural, Dragi colegi, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa vă solicită sprijinul în vederea actualizării dosarelor cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar înscrise, care predau şi locuiesc în mediul rural, precum şi a celor care doresc să se mai înscrie la cele două programe de formare cu titlul ,,Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”, ,,Relaţia şcoală-părinţi-comunitate în învăţământul preprimar şi primar”. Programele de formare se vor desfăşura în cadrul proiectului…

Read More

Metodologie de recrutare și selecție

 Metodologie de recrutare şi selecție a grupului ţintă (GȚ) în cadrul proiectului   „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” Contract POSDRU /157/1.3/S/ 137603, Cod SMIS 53094.  Va rugăm să urmăriţi informaţiile de pe site! Prof. Aurora SOLOMON Director CCD Dâmboviţa

Read More