ORARE GRUPE - PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisciplinare a demersului didactic
Comunicare, relaționare şi dezvoltare personală prin metoda ESPERE
Diferențiere curriculară aplicată elevilor
Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar
Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului
Integrarea in curriculum a proiectelor eTwinning
Managementul comunicarii orale si scrise in activitatea de secretariat
Educati asa - Educatie pentru parinti
Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar
Utilizarea TIC in gestionarea resurselor umane
Fenomenul Bullying - strategii de prevenire și combatere
Design WEB pentru o școală modernă
Modalitati de dezvoltare a inteligentei socio-emotionale
Competente de comunicare in imba engleza
Dezvoltarea organizationala prin intermediul proiectelor

TAXA de curs se va achita în luna martie pentru toate programele de formare. Pentru programele de formare care încep în luna martie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs.

Înscrieri pentru programul de formare avizat MEN Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului

- Casa Corpului Didactic Dâmbovița, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii și CJRAE Dâmbovița, vă invită să participaţi la programul de formare Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului. Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net (www.oradenet.ro), fiind sprijinită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.
- Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar: profesori pentru învăţământul primar, profesori diriginţi, profesori consilieri şcolari (din care minimum 20% din mediul rural).
- Programul avizat „Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului", cu durata de 24 de ore, este gratuit pentru 24 de participanţi din judeţul Dâmbovița. Sesiunile de formare se vor derula la CCD Dâmbovița, în perioada martie - mai 2019.
- Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata programului de formare şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net, care vor fi puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare (www.oradenet.ro și www.oradenet.ro/fii-voluntar).
- Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului şi să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional
- Înscrierile se vor realiza până în data de 28.02.2019, prin completarea formularului Google
- Tabelul cu participanții la programul de formare avizat MEN se va posta pe site-ul www.ccd-dambovita.ro, pagina Anunțuri

   Situatia inscrierilor la programele de formare avizate din oferta CCD Dambovita pentru anul scolar 2018-2019

 1. Programe de formare pentru care s-a constiuit grupă (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Diferențierea curriculară aplicată elevilor
  2. Integrarea în curriculum a proiectelor ETWINING
 2. Programe de formare pentru care s-a prelungit perioada de inscriere in vederea completarii grupei (aplicația de inscriere este deschisa – perioada de completare a inscrierilor: 21 – 28.01.2019). Aplicatia de inscriere va fi inchisa in momentul constituirii grupei.
  1. Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisicplinare a demersului didactic - pentru inscriere click Aici
  2. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru inscriere click Aici
  3. DESIGN WEB pentru o școală modernă - pentru inscriere click Aici
  4. Dezvoltarea organizației școlare prin intermediul proiectelor - pentru inscriere click Aici
  5. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru inscriere click Aici
  6. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale - pentru inscriere click Aici
  7. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți - pentru inscriere click Aici
  8. Comunicare, relaționare, dezvoltare personală prin metoda ESPERE - pentru inscriere click Aici
  9. Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat - pentru inscriere click Aici
  10. Competențe de comunicare în limba engleză (începatori) - pentru inscriere click Aici
  11. Competențe de comunicare în limba engleză (mediu) - pentru inscriere click Aici
 3. Programe de formare pentru care numarul de inscrisi este prea mic pentru constituirea grupei (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Proiectarea didactică în educația timpurie
  2. Metode moderne de evaluare în învățământul preuniversitar (gimnaziu și liceu)
  3. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale
  4. Modalități de personalizare a demersului didactic pentru motivarea învățării
  5. Util, creativ și sigur în utilizarea internetului
  6. Resursa umană și derularea programelor naționale
  7. Biblioteca şi CDI-ul – factori cheie în educaţia elevilor
  8. Cunoașterea istoriei și tradițiilor rromilor – condiție a promovării unei educații incluzive
  9. CAchizițiile publice pentru unitățile de învățământ

Inscriere Program de formare acreditat Educație financiara

In perioada 21.01. – 28.01.2019 CCD Dâmbovița organizează înscrieri pentru programul de formare Educație financiară, acreditat prin OMEN Nr. 5046/06.09.2018, 62 ore, 15 credite profesionale transferabile.
Grupul tinta caruia i se adresează programul de formare este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să predea cursuri opţionale de educaţie financiară.
Perioada de derulare: februarie – aprilie 2019
Pentru înscrieri se va trimite e-mail pe adresa profesorului metodist Crenguta Alexe (crengutaalexe@yahoo.com) cu urmatoarele informatii: numele si prenumele, unitatea de invatatmant, functia, specialitatea, telefon, e-mail.
Taxa de curs (250 lei) se va achita dupa constituirea grupei, in urma informarii primite de la profesorul metodist coordonator.

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului, Seria I, Grupa 2

   Detalii despre înscrierea la programul de formare

Formarea cadrelor didactice debutante din invatamantul primar va incepe sambata 27.10.2018, ora 9.00, la sediul CCD Dambovita

Tabel nominal cu formabilii inscrisi

Formare în cadrul programului "Consilierea profesorilor debutanţi pentru susţinerea examenului naţional de definitivat/titularizare"

Detalii cu privire la derularea programului de formare
Componenţa grupelor de formare
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Formarea în cadrul programului acreditat "Educaţia pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului"

Calendarul activităţii de formare
Componenţa grupei de formare

Program de formare - Clasa pregatitoare

Grupa 1 - Orar si componenta grupei
Grupa 2 - Orar si componenta grupei

Anunț Înscrieri pentru Cursul de formare Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

   Detalii despre înscrierea la acest program

Programare interviu - formatori

Anuntul si lista cu formatori

Oferta de formare pentru anul scolar 2018 - 2019

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale

Program de formare avizat Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educatie de calitate pentru o scoala a tuturor

   Detalii despre înscrierea la acest program
   Detalii despre calendarul activităților de formare și schema orară

Oferta de programe de formare acreditate a CCD Dambovita

Detalii referitoare la inscrierea la programe de formare vor fi postate in perioada imediat următoare.

Anunț - Program de formare gratuit pentru profesorii de chimie

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația nonformală – management și bune practici, grupa 5 seria 2

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar grupa 2 seria 2

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2, grupa 4

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2, grupa 3

Program de formare acreditat Educatie nonformala, management și bune practici - Seria 2,
grupa 3 si grupa 4

   Programe de formare avizate - orare si grupe

S-au constituit grupe și se desfășoară activitate de formare pentru următoarele programe de formare:

TAXA de curs se va achita în perioada 2.02 – 28.02.2018 . Pentru programele de formare care încep în luna februarie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs. Pentru programele care încep în lunile martie, aprilie, mai, taxa se va achita până la data de 28.02.2018.
Detalii referitoare la derularea activității de formare pot fi obținute prin contactarea coordonatorului programului de formare.

INFORMATII privind derularea programelor de formare avizate

            S-a încheiat perioada de înscriere online la programele de formare avizate.
          Se vor derula numai acele programe de formare pentru care s-au înscris minimum 20 de cadre didactice şi pentru care se completează grupa (până la 25 cadre didactice).
          În perioada 26 - 30 ianuarie 2018 se fac înscrieri doar pentru completarea grupelor incomplete (pozițiile 11-17 din tabelul Centralizare înscriere – derulare programe avizate). Pentru înscrieri, cadrele didactice vor lua legătura cu profesorul metodist coordonator (telefonic, prin e-mail sau la sediul CCD).
          Centralizare înscriere-derulare programe avizate
          Orarele, componenţa grupei şi informaţii despre achitarea taxei vor fi afişate pe 1.02.2018.

Anunț Înscrieri pentru o grupă (25 de locuri) la programul de formare acreditat: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/ managerial

   Oferta de programe de formare a CCD Dambovita pentru anul scolar 2017 - 2018

   Inscriere la programe de formare avizate

Program de formare acreditat Strategii ale invatarii experientiale

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2

Program de formare continuă acreditat Educația nonformală, management și bune practici

Program de formare continua - Orar grupa 1 seria a II-a program Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Program de formare continua - Informatica si TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a