Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului, Seria I, Grupa 2

   Detalii despre înscrierea la programul de formare

   Inscriere la programe de formare avizate din oferta CCD Dambovita pentru anul scolar 2018-2019

      Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta de programe avizate a CCD Dambovița , alegeti programul/programele de formare care vă interesează și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos. Vor fi cuprinse la formare primele 25 de persoane înscrise la fiecare program de formare.
       Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare.
       Perioada de înscriere: 17 decembrie 2018 – 14 ianuarie 2019.

 1. Proiectarea didactică în educația timpurie - pentru inscriere click Aici
 2. Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisicplinare a demersului didactic - pentru inscriere click Aici
 3. Metode moderne de evaluare în învățământul preuniversitar (gimnaziu și liceu) - pentru inscriere click Aici
 4. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale - pentru inscriere click Aici
 5. Diferențierea curriculară aplicată elevilor - pentru inscriere click Aici
 6. Modalități de personalizare a demersului didactic pentru motivarea învățării - pentru inscriere click Aici
 7. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru inscriere click Aici
 8. DESIGN WEB pentru o școală modernă - pentru inscriere click Aici
 9. Dezvoltarea organizației școlare prin intermediul proiectelor - pentru inscriere click Aici
 10. Integrarea în curriculum a proiectelor ETWINING - pentru inscriere click Aici
 11. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru inscriere click Aici
 12. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale - pentru inscriere click Aici
 13. Util, creativ și sigur în utilizarea internetului - pentru inscriere click Aici
 14. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți - pentru inscriere click Aici
 15. Achizițiile publice pentru unitățile de învățământ - pentru inscriere click Aici
 16. Resursa umană și derularea programelor naționale - pentru inscriere click Aici
 17. Comunicare, relaționare, dezvoltare personală prin metoda ESPERE - pentru inscriere click Aici
 18. Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat - pentru inscriere click Aici
 19. Competențe de comunicare în limba engleză - pentru inscriere click Aici
 20. Biblioteca şi CDI-ul – factori cheie în educaţia elevilor - pentru inscriere click Aici
 21. Cunoașterea istoriei și tradițiilor rromilor – condiție a promovării unei educații incluzive - pentru inscriere click Aici

Formarea cadrelor didactice debutante din invatamantul primar va incepe sambata 27.10.2018, ora 9.00, la sediul CCD Dambovita

Tabel nominal cu formabilii inscrisi

Formare în cadrul programului "Consilierea profesorilor debutanţi pentru susţinerea examenului naţional de definitivat/titularizare"

Detalii cu privire la derularea programului de formare
Componenţa grupelor de formare
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Formarea în cadrul programului acreditat "Educaţia pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului"

Calendarul activităţii de formare
Componenţa grupei de formare

Program de formare - Clasa pregatitoare

Grupa 1 - Orar si componenta grupei
Grupa 2 - Orar si componenta grupei

Anunț Înscrieri pentru Cursul de formare Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

   Detalii despre înscrierea la acest program

Programare interviu - formatori

Anuntul si lista cu formatori

Oferta de formare pentru anul scolar 2018 - 2019

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale

Program de formare avizat Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educatie de calitate pentru o scoala a tuturor

   Detalii despre înscrierea la acest program
   Detalii despre calendarul activităților de formare și schema orară

Oferta de programe de formare acreditate a CCD Dambovita

Detalii referitoare la inscrierea la programe de formare vor fi postate in perioada imediat următoare.

Anunț - Program de formare gratuit pentru profesorii de chimie

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația nonformală – management și bune practici, grupa 5 seria 2

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar grupa 2 seria 2

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2, grupa 4

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2, grupa 3

Program de formare acreditat Educatie nonformala, management și bune practici - Seria 2,
grupa 3 si grupa 4

   Programe de formare avizate - orare si grupe

S-au constituit grupe și se desfășoară activitate de formare pentru următoarele programe de formare:

TAXA de curs se va achita în perioada 2.02 – 28.02.2018 . Pentru programele de formare care încep în luna februarie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs. Pentru programele care încep în lunile martie, aprilie, mai, taxa se va achita până la data de 28.02.2018.
Detalii referitoare la derularea activității de formare pot fi obținute prin contactarea coordonatorului programului de formare.

INFORMATII privind derularea programelor de formare avizate

            S-a încheiat perioada de înscriere online la programele de formare avizate.
          Se vor derula numai acele programe de formare pentru care s-au înscris minimum 20 de cadre didactice şi pentru care se completează grupa (până la 25 cadre didactice).
          În perioada 26 - 30 ianuarie 2018 se fac înscrieri doar pentru completarea grupelor incomplete (pozițiile 11-17 din tabelul Centralizare înscriere – derulare programe avizate). Pentru înscrieri, cadrele didactice vor lua legătura cu profesorul metodist coordonator (telefonic, prin e-mail sau la sediul CCD).
          Centralizare înscriere-derulare programe avizate
          Orarele, componenţa grupei şi informaţii despre achitarea taxei vor fi afişate pe 1.02.2018.

Anunț Înscrieri pentru o grupă (25 de locuri) la programul de formare acreditat: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/ managerial

   Oferta de programe de formare a CCD Dambovita pentru anul scolar 2017 - 2018

   Inscriere la programe de formare avizate

Program de formare acreditat Strategii ale invatarii experientiale

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2

Program de formare continuă acreditat Educația nonformală, management și bune practici

Program de formare continua - Orar grupa 1 seria a II-a program Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

Program de formare continua - Informatica si TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a