,,DRUMURI EUROPENE- EXPERIENŢE DIDACTICE” 2013

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

,,DRUMURI EUROPENE- EXPERIENŢE DIDACTICE”

 

 

Dezbatere, diseminare de bune practici

Această activitate ştiinţifică a urmărit:

 – dobândire de cunoştinţe;

– formare de competenţe şi aptitudini necesare pentru o educaţie de calitate;

– cunoaşterea şi descoperirea altor culturi şi abordări europene, prin interacţionarea cu participanţii la activitate;

– promovarea de bune practici şi inovaţii achiziţionate la stagii de formare, desfăşurate în cadrul proiectelor europene.

Cadrele didactice care au avut intervenţii pe parcursul activităţii:

-prof. învăţământ preşcolar Boroş Oana,

-prof. îvăţământ preşcolar Torcică Gheorghiţa, Grădiniţa Nr. 14 Târgovişte,

-prof. Gogeanu Georgeta – dir. Şcoala Gimnazială ,,Coresi” Târgovişte,

-prof. Gîtlan Daniela, director-Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”Târgovişte,

-prof. Erculescu Denisa – Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte;

-prof. Pavelescu Marilena – Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte.

 

 

Related posts