Raport de activitate 2015-2016

 

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.964/DGMRS/28.07.2016 a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Generală Management și Resurse Umane – Direcția Management și Rețea Școlară, precum şi în baza obiectivelor stabilite în planul managerial pentru anul şcolar 2015-2016, avizat de inspectorul şcolar general.

Raport_CCD_Dambovita_2015-2016pdf

Related posts