Înscrierea la programe de formare acreditate

* În perioada 19 iunie – 20 iulie 2017 se fac înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate:

  • Educație nonformală – management și bune practici
  • Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial
  • Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar

 

Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente:

  • cerere de înscriere (se completează la sediul CCD);
  • adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ)
  • copie carte de identitate
  • copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul
  • copie diplomă de licenţă/absolvire
  • chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).

Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de conducerea unităţii de învăţământ.

FORMAREA SE VA DESFASURA LA SEDIUL CCD DAMBOVITA.

Programele de formare acreditate se desfășoară după completarea grupei de cursanți (25 cadre didactice).

În această sesiune, un cadru didactic poate participa la un singur program de formare.

 

  Formarea se va derula începând cu 1 septembrie, astfel:

Program de formare Perioada de derulare
Educație nonformală – management și bune practici ·   3 zile în perioada 1 – 11 septembrie

·   în unele zile de sâmbata, lunile sept – octombrie

·   2 zile în cursul săptămânii (joi și vineri) în luna octombrie

Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial · 9 septembrie

· în unele zile de sâmbata, lunile sept – octombrie

· 3 zile în cursul săptămânii (luni, marți, joi) în lunile septembrie – octombrie

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar ·   5 zile în perioada 1 – 11 septembrie

·   în zilele de sâmbata, până în luna decembrie

 

 

Related posts