Program de formare acreditat „Strategii ale învăţării experienţiale”

În perioada septembrie – octombrie 2017 se derulează programul de formare acreditat Strategii ale învăţării experienţiale.

Furnizor program formare acreditat: Fundaţia Noi Orizonturi, Cluj Napoca

Statutul CCD Dâmboviţa: partener

Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 6217/ 23.12.2016

Nr. ore: 60 (nr. ore face-to-face/zi: 45; nr. ore on line: 15)

Nr. credite profesionale transferabile: 15

Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Locaţia formării: CCD Dâmboviţa

 

Înscrierile se fac online, pe site-ul http://www.arhitectiieducatiei.ro.

Taxa de curs pentru cursanţii din judeţul Dâmboviţa este 240 lei (această sumă va fi achitată respectând indicaţiile de pe site).

Persoana de contact pentru judeţul Dâmboviţa: Liliana Chivulescu (tel. 0766367727; e-mail: lchivulescu@yahoo.com). Inainte de inscriere, luati legatura cu persoana de contact.

Documentele pe suport de hârtie, necesare înscrierii la curs, vor fi aduse în prima zi de formare:

  • adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ)
  • copie carte de identitate
  • copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul
  • copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul
  • copie – ultimul grad didactic
  • chitanța – achitare taxa de curs

Notă: Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de conducerea unităţii de învăţământ.

Related posts