Activități științifice, metodice, culturale și parteneriate

act

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial 735 din 19 octombrie 2011 (M. Of. 735/2011), DOMENIUL ACTIVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE cuprinde, în principal:

a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;

b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;

c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);

d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

 

SIMPOZION INTERNAȚIONAL/ NAȚIONAL ORGANIZAT DE O INSTITUŢIE DE   ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN PARTENERIAT CU CCD  DÂMBOVIŢA
 
                    · Vă informăm că, pentru anul școlar 2017 – 2018, simpozioanele internaționale/naționale se desfășoară cu  avizul MEN.
Prin urmare, așteptăm din partea dumneavoastră propuneri de astfel de activități, până în data de 01.09.2017, ora 16.00.
          · Propunerile de simpozioane (proiectul activității), însoțite de o adresă de înaintare din partea conducerii instituției,  se vor depune, în format letric, la secretariatul CCD Dâmbovița și în format electronic, la adresa de e-mail ccddb_formare@yahoo.com.
                   · Evaluarea acestora se va realiza de către CCD Dâmbovița, iar rezultatele vor fi transmise pe adresa de e-mail a instituțiilor propunătoare,  până în data de 15 septembrie 2017.
          
 Informații cu privire la realizarea documentelor pentru organizarea unui simpozion internațional/ național
Pentru realizarea proiectului activității, vă rugăm să respectați pașii indicați de macheta de mai jos.