Atestate

Atestate formare continuă

16.06.2016

Cadrele didactice care au finalizat programe de formare acreditate sunt invitate la secretariatul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării acestora. Programele de formare sunt:

Nr.crt Denumirea programului Perioada de desfășurare
1 Noi abordări ale educației timpurii în grădiniță Noiembrie
-Decembrie 2015
2 Cunoașterea copilului și realționarea în educația timpurie Noiembrie
-Decembrie 2015

Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 13,30. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.

SECRETAR,
DINCĂ Elena


Atestate formare continuă

 24.05.2016

Cadrele didactice care au finalizat programe de formare acreditate, sunt invitați la secretariatul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării acestora.

Programele de formare sunt:

Nr.crt Denumirea programului Perioada de desfășurare
1 Școala incluzivă 2011-2012
2 Programul de formare din cadrul Proiectului POSDRU Școala Românească – mediul incluzivEducaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale 2011-2012

Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 13,30. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.


Atestate formare continuă

18.05.2016

Vă reamintim că absolvenții programelor de formare acreditate, care au finalizat și nu au ridicat atestatele aferente, sunt invitați la secretariatul CCD Dâmbovița, zilnic între orele 09,00-14,00, în vederea ridicării acestora.

Programele de formare sunt:

Nr.crt Denumirea programului Perioada de desfășurare
1 Consiliere şi orientare pentru gimnaziu şi liceu 2008-2009
2 Consiliere şi orientare – învăţământ primar 2008-2009
3 Tinerii împotriva violenței 2011-2012
4 DeCeE Bacalaureat 2008-2009
5 Inițiere IT și utilizare AeL 2008-2009
6 Instruire în societatea cunoașterii – Intel Teach 2008-2009
2009-2010
7 Programele de formare din cadrul Proiectului POSDRU Optim eManager! 2011-2012
8 Programele din cadrul Proiectului POSDRU DRUIP – Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-şcolar 2012-2013
9 Programele de formare din cadrul Proiectului POSDRU (beneficiar CCD Vrancea): Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie relevante la elevi 2014-2015

 

 

 

 

Secretar
Dincă Elena

 


 

Atestate formare continuă

13.10.2015

În atenția absolvenților de la programul de formare furnizat de CCD Bucureşti

În perioada 14.10.2015 – 28.10.2015, la secretariatul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programul de formare ,,Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri”.,

Ridicarea documentelor se va facepersonal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 14,00.


 

Atestate formare continuă

25.02.2015

În atenția absolvenților de la programele de formare derulate în cadrul proiectelor Optim e-Manager! și Dezvoltarea resurselor umane din învățământul preșcolar

În perioada 25 februarie – 31 martie 2015, la serviciul Secretariat din CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare derulate în cadrul celor două proiecte: Optim e-Manager! și Dezvoltarea resurselor umane din învățământul preșcolar (DRUIP).

Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 13,30. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.