În vederea elaborării ofertei de formare pentru anul școlar 2016 – 2017

Etape în realizarea ofertei de programe de formare: 02.09.2016, până la ora 12,00 – Depunerea la sediul CCD a ofertelor de programe de formare şi a CV-urilor formatorilor, însoţite de documente justificative. Depunerea documentelor se va face pe suport de hârtie (oferta de program de formare, CV-ul și documentele justificative) şi în format electronic (numai oferta de program de formare), la adresa de e-mail ccddb_formare@yahoo.com. 09.09.2016 – Participarea propunătorilor la prezentarea ofertei de programe înaintate va avea loc la sediul CCD Dâmboviţa, conform unei programări ce urmează a fi postată…

Read More

OFERTA PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE 2016 – 2017

  Înscrierea la programele de formare acreditate se face la sediul CCD. Înscrierea se realizează personal, la sediul CCD, prin completarea unei cereri tip disponibile la secretariatul CCD, la care se anexează următoarele documente: Adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) Copie carte de identitate Copie certificat de naştere Copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul Copie diplomă de licenţă/absolvire şi masterat, dacă este cazul Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de conducerea unităţii de învăţământ.  

Read More