În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate în anul școlar 2016-2017

Începând cu data de 19 iunie 2017, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:   Nr. Crt. Denumirea programului de formare acreditat Perioada de desfășurare 1. Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul  de definitivare în învăţământ şi concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar Octombrie – Decembrie 2016 – Grupele 5-6 2. Educație nonformală – management și bune practici Octombrie – Noiembrie 2016 –…

Read More

Raport de activitate 2015-2016

  Raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.964/DGMRS/28.07.2016 a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Generală Management și Resurse Umane – Direcția Management și Rețea Școlară, precum şi în baza obiectivelor stabilite în planul managerial pentru anul şcolar 2015-2016, avizat de inspectorul şcolar general. Raport_CCD_Dambovita_2015-2016

Read More

Atestate formare continuă

Cadrele didactice care au finalizat programe de formare acreditate sunt invitate la secretariatul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării acestora. Programele de formare sunt: Nr.crt Denumirea programului Perioada de desfășurare 1 Noi abordări ale educației timpurii în grădiniță Noiembrie -Decembrie 2015 2 Cunoașterea copilului și realționarea în educația timpurie Noiembrie -Decembrie 2015   Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 13,30. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.

Read More

Atestate formare continuă

24.05.2016 Cadrele didactice care au finalizat programe de formare acreditate, sunt invitați la secretariatul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării acestora. Programele de formare sunt: Nr.crt Denumirea programului Perioada de desfășurare 1 Școala incluzivă 2011-2012 2 Programul de formare din cadrul Proiectului POSDRU Școala Românească – mediul incluziv – Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale 2011-2012 Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 13,30. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.

Read More

Atestate formare continuă

Vă reamintim că absolvenții programelor de formare acreditate, care au finalizat și nu au ridicat atestatele aferente, sunt invitați la secretariatul CCD Dâmbovița, zilnic între orele 09,00-14,00, în vederea ridicării acestora. Programele de formare sunt: Nr.crt Denumirea programului Perioada de desfășurare 1 Consiliere şi orientare pentru gimnaziu şi liceu 2008-2009 2 Consiliere şi orientare – învăţământ primar 2008-2009 3 Tinerii împotriva violenței 2011-2012 4 DeCeE Bacalaureat 2008-2009 5 Inițiere IT și utilizare AeL 2008-2009 6 Instruire în societatea cunoașterii – Intel Teach 2008-2009 2009-2010 7 Programele de formare din cadrul…

Read More

Atestate formare continuă

În atenția absolvenților de la programul de formare furnizat de CCD Bucureşti În perioada 14.10.2015 – 28.10.2015, la secretariatul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programul de formare ,,Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri”., Ridicarea documentelor se va facepersonal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8,30 – 14,00.

Read More

Atestate POSDRU/157/1.3/S/137603

  În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județ, Profesorii pentru învățământul preșcolar și primar din mediul rural, care au susținut evaluarea finală și au fost declarați admiși în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/137603 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi”, se vor prezenta, personal, în perioada 09.10-31.10.2015, la secretariatul CCD Dâmbovița pentru ridicarea atestatelor aferente celor două programe absolvite.

Read More