ABSOLVENTI – Dezvoltarea competentelor de evaluare.

Baza de date absolvenți pentru programul de formare continuă „Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale” 2017 BAZA_DE_DATE_Absolventi_DCE_acreditat_120_ore BAZA_DATE_Absolventi_DCE_avizat_16 ore

Read More

Program de formare continuă „Dezvoltarea competențelor de evaluare”

  „Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar”  Grupa  7 Orar     Vizualizează toate anunțurile referitoare la acest curs

Read More

Înscrierea la programe de formare acreditate

* Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se descarcă aici Anexa 1_Cerere înscriere program de formare acreditat); adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) copie carte de identitate copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).   Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de…

Read More

TABEL NOMINAL ABSOLVENŢI

Program de formare: Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar. Furnizor de formare: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA Absolventi_program_acreditat_dezvoltare_competente_evaluare

Read More

Dezvoltarea competențelor de evaluare

CCD Dâmbovița derulează, în perioada octombrie – decembrie 2016, programul de formare acreditat Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar. Grupa_5_cursanti_si_orar Grupa_6_cursanti_si_orar   Cursanții care nu au depus dosarul complet, vor avea în prima zi de formare: Adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) Copie carte de identitate Copie certificat de naştere Copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul Copie…

Read More