Înscrierea la programe de formare acreditate

* În perioada 19 iunie – 20 iulie 2017 se fac înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate: Educație nonformală – management și bune practici Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar   Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se completează la sediul CCD);…

Read More

Educație nonformală – management și bune practici

Program de formare acreditat : Educație nonformală – management și bune practici Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 4094/ 09.06.2016 Nr. ore/formă de învăţământ: Nr. ore face-to-face/zi: 48; nr. ore on line: 0 Nr. credite profesionale transferabile: 12 Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, bibliotecari şcolari Seria: 1 Grupa: 4 Perioada formării: 25.02.2017 – 04.05.2016                  Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița Orar_Grupa_4 Componenta_Grupei_4 Seria: 1 Grupa: 5 Perioada formării: 04.03.2017 –04.05.2017                  Locaţia formării: Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni Orar_Grupa_5 Componenta_grupei_5

Read More

Înscrierea la programe de formare acreditate

* Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se descarcă aici Anexa 1_Cerere înscriere program de formare acreditat); adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) copie carte de identitate copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).   Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de…

Read More

Educație nonformală – management și bune practici

Grupa nr. 1 Locație formare: CCD Dâmbovița Educatie_nonformala_grupa 1_componență și orar Grupa nr. 2 Locație formare: CCD Dâmbovița Educatie_nonformala_grupa 2 componență și orar Grupa nr. 3 Locație formare: Școala Gimnazială Nr. 6 ,,Șerban Cioculescu” Găești Educatie_nonformala_grupa 3 componență și orar

Read More