Înscrierea la programe de formare acreditate

* În perioada 19 iunie – 20 iulie 2017 se fac înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate: Educație nonformală – management și bune practici Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/managerial Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar   Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se completează la sediul CCD);…

Read More

Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial gr.4

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Denumire program: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial Nr. OM de acreditare/data: 4475/ 06.07.2016 Nr. ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi:60; nr. ore on line: 0)/nr. credite profesionale transferabile:15 Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic de conducere, îndrumare și control din unitătile de învățământ preuniversitar Seria: I Grupa: 4 Perioada formării:11.02.2017 – 06.04.2017 (on line: 0, face-to-face: 60) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița   ORAR_GRUPA_4_ETICA

Read More

Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial gr.3

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Denumire program: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial Nr. OM de acreditare/data: 4475/ 06.07.2016 Nr. ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi:60; nr. ore on line: 0)/nr. credite profesionale transferabile:15 Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic de conducere, îndrumare și control din unitătile de învățământ preuniversitar Seria: I Grupa: 3 Perioada formării:11.02.2017 – 06.04.2017 (on line: 0, face-to-face: 60) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița   ORAR_GRUPA_3_ETICA

Read More

Înscrierea la programe de formare acreditate

* Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se descarcă aici Anexa 1_Cerere înscriere program de formare acreditat); adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) copie carte de identitate copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).   Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de…

Read More

Etică și integritate seria I

Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial Seria I – Grupa Nr.1 Componență și orar Perioada formării: 08.10.2016 – 05. 12.2016 (ON Line: 0, Face-To-Face:60 ) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial Seria I – Grupa Nr. 2 Componență și orar Perioada formării: 15.10.2016 – 05. 12.2016 (ON Line: 0, Face-To-Face:60 ) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

Read More

Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial

Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial   Grupa 1 Perioada formării: 08.10.2016 – 05. 12.2016 (ON Line: 0, Face-To-Face:60 ) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Grupa 2 Perioada formării: 15.10.2016 – 05. 12.2016 (ON Line: 0, Face-To-Face:60 ) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

Read More