Format on-line revistă

CĂTRE DIRECTORII INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Casa Corpului Didactic Dâmboviţa vă informează că, în anul şcolar 2016 – 2017, revista GRAIUL DÂMBOVIŢEI va fi editată în format on – line. Vă rugăm să transmiteţi acest mesaj tuturor cadrelor didactice interesate să publice articole de specialitate, studii, recenzii, cu subiecte din sfera educaţiei, învăţământului, pedagogiei, artei, ştiinţelor socio-umane, ştiinţelor exacte, articole despre acţiuni parteneriale şi proiecte Erasmus + etc. Informaţii cu privire la publicarea articolelor în revista Graiul Dâmboviţei ● Contactarea coordonatorului colectivului de redacţie, profesor metodist Ungureanu Maria,…

Read More

Planul managerial al Casei Corpului Didactic Dâmboviţa 2016-2017

Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa elaborată pe baza analizei mediului intern/ extern şi a nevoilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din judeţ. Ca parte componentă a sistemului de învăţământ preuniversitar, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi-a construit strategia de dezvoltare pornind de la documente şi direcţii de acţiune elaborate şi utilizate la nivel european, naţional, local şi coroborând prevederile acestora cu nevoile de formare identificate la nivelul judeţului, dar şi cu specificul propriei organizaţii. Astfel, au fost consultate documente care oferă repere şi direcţii de acţiune…

Read More

Raport de activitate 2015-2016

  Raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.964/DGMRS/28.07.2016 a Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice – Direcţia Generală Management și Resurse Umane – Direcția Management și Rețea Școlară, precum şi în baza obiectivelor stabilite în planul managerial pentru anul şcolar 2015-2016, avizat de inspectorul şcolar general. Raport_CCD_Dambovita_2015-2016

Read More

Articole pentru publicare

Important Depunerea articolelor pentru nr. 126 al revistei ,,Graiul Dâmboviţei” se va face la prof. metodist UNGUREANU Maria, în perioada 25.10.2014 – 28.11.2014, luni şi joi, în intervalul de timp 10.00 –15.00. Consilierea în vederea realizării unor astfel de articole se poate face prin transmiterea documentului la adresa de e-mail ccddambovita@yahoo.com  înaintea depunerii în format pe hârtie la CCD. Pentru detalii cu privire la redactarea articolului, accesaţi site-ul CCD Dâmboviţa. Colectivul de redacţie

Read More

Tipărire revistă număr 125

Vă informăm că a apărut nr. 125 al revistei ,,Graiul Dâmboviţei” Vă aşteptăm la sediul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa din Târgovişte, Calea Domnească, nr 127, la biblioteca instituţiei (bibliotecar Dragoş Manuela, tel. 0727339555), pentru a intra în posesia revistei ,,Graiul Dâmboviţei”, nr. 125. Coordonator colectiv de redacţie, Profesor metodist Ungureanu Maria

Read More