Despre noi

ECHIPA CCD

Director

    • Prof. dr. Barbu Daniela Luminița, gradul didactic I

Declaratie_avere_2017

Declaratie_interese_2017

CV Barbu Daniela Luminita  


Programul de lucru al CCD Dâmbovița

Programul de lucru cu publicul / audiente

Lista nominală cu personalul angajat al CCD Dâmbovița in anul scolar 2017-2018


Legislaţie

1.Legea educației naționale nr.1/2011

Descarcăpdf

2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul
preuniversitar 5561/2011

Descarcăpdf

3. Metodologia de acreditare OMECTS 5564/2011

Descarcăpdf

4. Ordin nr. 3130/01.02.2013 privind modificarea și completarea Anexei la
OMECTS nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și
evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de
formare oferite de aceștia

Descarcăpdf

5. OMENCS nr. 5387/30.09.2016 – privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia.

Descarcă

 

6.Ordin nr. 5562 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acumulare,
echivalare si recunoastere a creditelor profesionale transferabile.

Descarcă pdf

7.Regimul atestatelor de formare continua OMECS nr5481/2015

Descarcăpdf

8.Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare
continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a
disciplinelor/temelor

Descarcă pdf

9. OMECTS nr. 5554/07.10.2011 -privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.

Descarcă

10. OMEC nr. 5556/2011 – Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare.

Descarcă

 

Proceduri

1. Procedură elaborare ofertă de formare

Descarcăpdf

2. Procedură echivalare credite profesionale transferabile

Descarcăpdf

3. Procedura de echivalare si acordare CPT pentru participarea la activitati de formare din categoria 4. Programe speciale

Descarcăpdf