ABSOLVENTI – Dezvoltarea competentelor de evaluare.

Baza de date absolvenți pentru programul de formare continuă „Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale” 2017 BAZA_DE_DATE_Absolventi_DCE_acreditat_120_ore BAZA_DATE_Absolventi_DCE_avizat_16 ore

Read More

Educație nonformală – management și bune practici

Program de formare acreditat : Educație nonformală – management și bune practici Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 4094/ 09.06.2016 Nr. ore/formă de învăţământ: Nr. ore face-to-face/zi: 48; nr. ore on line: 0 Nr. credite profesionale transferabile: 12 Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, bibliotecari şcolari Seria: 1 Grupa: 4 Perioada formării: 25.02.2017 – 04.05.2016                  Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița Orar_Grupa_4 Componenta_Grupei_4 Seria: 1 Grupa: 5 Perioada formării: 04.03.2017 –04.05.2017                  Locaţia formării: Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni Orar_Grupa_5 Componenta_grupei_5

Read More

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ȘTIINȚIFICE, METODICE, CULTURALE 2016-2017

DOMENIUL ACTIVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE cuprinde, în principal: a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni; b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.; c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe); d) consultanţă în vederea completării portofoliului de…

Read More

Planul managerial al Casei Corpului Didactic Dâmboviţa 2016-2017

Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa elaborată pe baza analizei mediului intern/ extern şi a nevoilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din judeţ. Ca parte componentă a sistemului de învăţământ preuniversitar, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi-a construit strategia de dezvoltare pornind de la documente şi direcţii de acţiune elaborate şi utilizate la nivel european, naţional, local şi coroborând prevederile acestora cu nevoile de formare identificate la nivelul judeţului, dar şi cu specificul propriei organizaţii. Astfel, au fost consultate documente care oferă repere şi direcţii de acţiune…

Read More