Despre noi

ECHIPA CCD

Director

    • Prof. dr. Barbu Daniela Luminița, gradul didactic I

Declaratie_avere_2017

Declaratie_interese_2017

CV Barbu Daniela Luminita  


Programul de lucru al CCD Dâmbovița

Programul de lucru cu publicul / audiente

Lista nominală cu personalul angajat al CCD Dâmbovița in anul scolar 2017-2018


Legislaţie

1.Legea educației naționale nr.1/2011

Descarcăpdf

2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul
preuniversitar 5561/2011

Descarcăpdf

3. Metodologia de acreditare OMECTS 5564/2011

Descarcăpdf

4. Ordin nr. 3130/01.02.2013 privind modificarea și completarea Anexei la
OMECTS nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și
evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de
formare oferite de aceștia

Descarcăpdf

5. OMENCS nr. 5387/30.09.2016 – privind modificarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia.

Descarcă

 

6.Ordin nr. 5562 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acumulare,
echivalare si recunoastere a creditelor profesionale transferabile.

Descarcă pdf

7.Regimul atestatelor de formare continua OMECS nr5481/2015

Descarcăpdf

8.Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare
continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a
disciplinelor/temelor

Descarcă pdf

9. OMECTS nr. 5554/07.10.2011 -privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic.

Descarcă

10. OMEC nr. 5556/2011 – Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare.

Descarcă

 

Proceduri

1. Procedură elaborare ofertă de formare

Descarcăpdf

2. Procedură echivalare credite profesionale transferabile

Descarcăpdf