CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI


Structura grupelor pentru activitatea de formare, invatamant primar, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Structura grupelor

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI, certificată de către conducerea școlii
  6. copie certificat de nastere, certificată de către conducerea școlii
  7. copie certificat de căsătorie, certificată de către conducerea școlii
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există), certificate/certificate de către conducerea școlii
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 23-27 septembrie 2019

Selectie CRED - învățământ gimnazial, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, matematică, fizică, chimie și biologie
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 19.09.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (respectând modelul ce va fi transmis în școli în cursul săptămânii viitoare),
- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de înregistrare
Directorii și directorii adjuncți, care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ gimnazial și predau una dintre disciplinele menționate, vor participa implicit la curs și vor fi incluși în tabel.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
 1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
 2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
 3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
 4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant (după studierea Listei de înscrieri_Invatamant primar Dambovita ) – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
  1. cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  2. formular grup ţintă – se va complete respectând următoarele indicații:
   • la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
   • la data intrării în operațiune NU se va completa;
   • la Zonă se va completa conform domiciliului
   • la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel; studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
   • la persoana dezavantajată , doar în cazul în care completați DA, alegeți și bifați categoria căreia îi aparțineți
   • Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD DB
   • la Semnătură participant semnează cadrul didactic;
   • la Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților Nu semnați!
  3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD DB)
  5. copie CI/BI
  6. copie certificat de nastere
  7. copie certificat de căsătorie
  8. copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat + diploma de licență, daca există)
  9. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.
NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Documentele de la punctele e), f), g) si h) vor fi certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățămmânt.
Perioadele de depunere a documentelor la CCD Dambovița sunt următoarele:
- 2- 5 iulie 2019
- 15-19 iulie 2019

Selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul primar, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici.
Numărul de cadre didactice alocat fiecărei unități de învățământ se regăsește aici:
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu rural
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu urban
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite în format electronic ( Formular cadre didactice selectate CRED_Scoala... ) și scanat până la data de 21.06.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com.
Directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ primar vor participa obligatoriu la curs.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

BACK