Proiecte educationale


Cum sa crestem sanatosi

ID/NUMĂR:
FORMA DE FINANŢARE:
PERIOADA DE DERULARE: An scolar 2017-2019
SITE-UL PROIECTULUI:
PARTENERI: AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG - CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDORG (CPECA) DÂMBOVIȚA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI, ASOCIAŢIA CENTRUL SOCIO-CULTURAL COMMUNIO TÂRGOVIŞTE, CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
OBIECTIV GENERAL / SCOP: prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Promovarea, organizarea şi derularea programului de formare avizat MEN, CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI
Lista unitatilor de invatamant implicate
  1. Grădinița Nr.1 Târgoviște
  2. Grădinița Nr.2 Târgoviște
  3. Gradinita Nr.3 Targoviste
  4. GrădinițaNr.13 Târgoviște
  5. Grădinița Nr.15 Târgoviște
  6. Grădinița Nr.16 Târgoviște
  7. Grădinița Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviște
  8. Grădinița Rază de Soare Târgoviște
  9. Grădiniţa Inocenţa Găeşti
  10. Grădiniţa Dorothy Târgovişte

BACK