Proiecte educationale


EUROPEAN TEACHERS IMPROVING ANDRAGOGY FOR LIFELONG LEARNING

ID/NUMĂR:GRU-07-PAR-126-DB-RO-C
FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare de la Comisia Europeană prin LIFELONG LEARNING PROGRAMME – GRUNDTVIG PROGRAMME
PERIOADA DE DERULARE: 2007-2009
SITE-UL PROIECTULUI: www.eutiall.eu
PARTENERI: România - Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Spania - Centro de Profesores de Illescas, Franţa - Greta Yonne Nord Sens şi Suedia - Jamtland Vux Bracke
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Scopul proiectului este îmbunătăţirea pedagogiei adulţilor prim promovarea dialogului intercultural între formatori şi adulţii formabili
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: coordonatorul proiectului

BACK