Proiecte educationale


INO-PRO – INOVAŢIE ŞI PROGRES PENTRU O EDUCAŢIE ŞCOLARĂ DE CALITATE ŞI INCLUZIVĂ, ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

ID/NUMĂR: POCU/73/6/6/104753
FORMA DE FINANŢARE: Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
PERIOADA DE DERULARE: 2018-2020
SITE-UL PROIECTULUI:
PARTENERI: Asociaţia PartNet – Parteneri pentru Dezvoltare Durabilă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Partener

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753 INO-PRO – INOVAŢIE ŞI PROGRES PENTRU O EDUCAŢIE ŞCOLARĂ DE CALITATE ŞI INCLUZIVĂ, ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa examinatori mangementul comunicarii
Fisa evaluare formatori TIC
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa evaluare examinator

Rezultate selectie experti

Rezultate selectie experti

Rezultatele verificarii eligibilitatii administrative

Rezultatele verificarii eligibilitatii administrative

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert evaluare performanta
Fisa evaluare expert evaluare performanta
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert metode de predare inovative
Fisa evaluare expert metode de predare inovative
Fisa verificare eligibilitate administrativa membru juriu selectie competitie
Fisa evaluare membru juriu selectie competitie
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori Parteneriat
Fisa evaluare formatori Parteneriat
Fisa verificare eligibilitate administrativa formatori TIC
Fisa evaluare formatori TIC

Rezultatele la selectia formatorilor dupa contestatii

Rezultate dupa contestatii

Rezultatele la selectia formatorilor

Rezultate

   Procedura operationala privind selectia formatorilor de catre CCD-Dambovita
   Conditii de participarea le selectie
   Declaratie disponibilitate
   Declaratie privind respectarea prevederilor de evitare a conflictului de interese
   Fisa de evaluare
   Cerere inscriere selectie formatori

BACK