Proiecte educationale


ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ

ID/NUMĂR: POCU/74/6/18/105645
FORMA DE FINANŢARE: FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
PERIOADA DE DERULARE: 2018-2021
SITE-UL PROIECTULUI:
PARTENERI: ASOCIAŢIA INOVITA VERDE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA, CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ RĂCARI, ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Partener

BACK