Proiecte educationale


ŞCOALA BUCURIEI – PARTENERIAT PENTRU O COMUNITATE DE ÎNVĂŢARE DURABILĂ

ID/NUMĂR: POCU/74/6/18/105645
FORMA DE FINANŢARE: FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
PERIOADA DE DERULARE: 2018-2021
SITE-UL PROIECTULUI:
PARTENERI: ASOCIAŢIA INOVITA VERDE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA, CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ RĂCARI, ASOCIAŢIA TINERI PENTRU EUROPA DE MÂINE
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Partener

Rezultate selectie acordare subventii

Rezultate persoane eligibile pentru acordarea subventiilor
Contract pentru acordarea subventiilor

Acordare de subventii pentru absolventii programelor de formare continua

Anunt acordare subventii
Cerere acordare subventii

Raport si Proces verbal achizitie servicii de catering

Raport si Proces verbal

Anunt achizitie servicii de catering

Documentaţia de atribuire

Selectie grup tinta cadre didactice

Selectie grup tinta cadre didactice

Rezultate selectie grup tinta

Rezultate selectie grup tinta

Rezultatele selectiei - dupa contestatii

Rezultate dupa contestatii

Rezultatele selectiei - inainte de contestatii

Rezultate inainte de contestatii

Rezultatele selectiei - dupa contestatii

Rezultate selectie dupa contestatii

Rezultatele selectiei - inainte de contestatii

Rezultate selectie inainte de contestatii

Posturi scoase la concurs in cadrul proiectului

Anunt selectie experti
Cerere inscriere selectie
Declaratie disponibilitate experti
Fisa verificare eligibilitate administrativa expert valorizare bune practici
Fisa evaluare expert valorizare bune practici
Fisa verificare eligibilitate administrativa formator
Fisa evaluare formatori

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Selecția cadrelor didactice
Cerere și declarație
Procedura operationala privind selectarea grupului țintă

BACK