Proiecte educationale


„Formarea a 264 de cadre didactice în domeniul Educaţiei pentru Cetăţenia Democratică în regiunea Sud –Muntenia (FORM)”

ID/NUMĂR: 21648
FORMA DE FINANŢARE: Fondul Social European
PERIOADA DE DERULARE: 25 noiembrie 2010 – 15 martie 2012
SITE-UL PROIECTULUI: www.form-ecd.ro
PARTENERI: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea din Szeged-Ungaria.
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Formarea unor competenţe utilizabile într-o varietate de situaţii concrete care țin de exercițiul democrației și de cunoaștere a drepturilor și responsabilităților fiecăruia în calitate de cetățean activ și responsabil.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT:
  • sigurarea resurselor logistice şi a spaţiilor de lucru în vederea desfăşurării activităţilor de formare
  • participarea la procesul de evaluare şi certificare a cadrelor didactice participante
  • participarea la crearea, dezvoltarea şi actualizarea unei baze de date conţinând profilul, competenţele participanţilor şi materialele elaborate în proiect destinate consolidării schimbului de bune practici printre participanţi, instituţii şi organizaţii abilitate şi a diseminării lor de către toţi actorii interesaţi la nivel judeţean şi local

BACK