Proiecte educationale


„COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR”

ID/NUMĂR: 4615
FORMA DE FINANŢARE: Fondul Social European
PERIOADA DE DERULARE: martie – aprilie 2011
SITE-UL PROIECTULUI: ww.rocnee.eu
PARTENERI: Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Îmbunătăţirea şi restructurarea sistemului de învăţământ preuniversitar prin adaptarea curriculumului la cerinţele societăţii actuale, care necesită utilizarea şi perfecţionarea continuă a competenţelor TIC.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT:
  • realizarea grupelor de cursanţi şi monitorizarea activităţii de formare;
  • gestionarea şi arhivarea documentelor privind activităţile de formare desfăşurate în cadrul programului;
  • asigurarea resurselor logistice şi a spaţiilor de lucru în vederea desfăşurării activităţilor de formare.

BACK