Proiecte educationale


FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR ȘI PRIMAR DIN MEDIUL RURAL ÎN SPRIJINUL FORMĂRII DE COMPETENȚE CHEIE RELEVANTE LA ELEVI

ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/137603
FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PARTENERI: Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Furnizorul programelor de formare

BACK