Proiecte educationale


PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE – NOI COMPETENŢE PENTRU ACTORI AI SCHIMBĂRILOR ÎN EDUCAŢIE DIN JUDEŢELE DÂMBOVIŢA ŞI BUZĂU” (FOR EDU)

ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/62624
FORMA DE FINANŢARE: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PERIOADA DE DERULARE: octombrie 2010 – septembrie 2013
SITE-UL PROIECTULUI: www.foredu.ro
PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Buzău, Universitatea „Valahia” Târgovişte
OBIECTIV GENERAL / SCOP: formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar, în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: gestionarea grupului ţintă de formabili; implicare în organizarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

BACK