Proiecte educationale


INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ID/NUMĂR:
FORMA DE FINANŢARE:
PERIOADA DE DERULARE:
SITE-UL PROIECTULUI:
PARTENERI:
OBIECTIV GENERAL / SCOP:
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT:

BACK