Proiecte educationale


INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ID/NUMĂR: POSDRU1/1.1/S/3074
FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PERIOADA DE DERULARE: 2010-2012
SITE-UL PROIECTULUI: https://insam.softwin.ro
PARTENERI: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, SOFTWIN S.R.L.
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopoziţionare / autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar liceal.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Asigurarea derulării programului de formare pentru grupul ţintă din judeţul Dâmboviţa

BACK