Proiecte educationale


OPTIM E-MANAGER!

ID/NUMĂR: POSDRU/85/1.1/S/63876
FORMA DE FINANŢARE: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PERIOADA DE DERULARE: iulie 2010 – iunie 2013
SITE-UL PROIECTULUI: www.optime-manager.ro
PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Braşov, Asociaţia „Şotron” Bucureşti
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Creşterea calităţii sistemului de management din unităţi de învăţământ preuniversitar şi din instituţiile cu funcţii de conducere, coordonare în domeniul educaţiei la nivel judeţean prin dezvoltarea şi implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitară şi coerentă, în vederea creşterii calităţii serviciilor de educaţie şi formare profesională.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: furnizor al programelor de formare continuă acreditate, derulate în cadrul proiectului

BACK