Proiecte educationale


ŞCOALA ROMÂNEASCĂ – MEDIU INCLUZIV

ID/NUMĂR: POSDRU 87/1.3/S/63199
FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PERIOADA DE DERULARE: 2010-2013
SITE-UL PROIECTULUI: www.egalitateindiversitate.ro
PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, S.C. Europrojects Experts Group S.R.L.
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Asigurarea accesului la un învăţământ adecvat şi de calitate pentru elevii cu CES integraţi în şcolile de masă, prin intermediul dezvoltării profesionale a personalului din unităţile de învăţământ.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Furnizorul programului de formare „Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale”

BACK