Proiecte educationale


„TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI”

ID/NUMĂR: 4568
FORMA DE FINANŢARE: Fondul Social European
PERIOADA DE DERULARE: începând cu 1 iunie 2011 – durata de 36 de luni
SITE-UL PROIECTULUI: www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro
PARTENERI: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Organizaţia ,,Salvaţi copiii”, S.C. Agenţia OSC S.R.L.
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală, în vederea dezvoltării capacităţii instituţionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a competenţelor resurselor umane implicate în educaţie.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT:
  • punerea la dispoziţie de spaţii, dotări şi echipamente specifice de formare pentru derularea în condiţii corespunzătoare a programului de formare;
  • organizarea formării la nivel de judeţ şi monitorizarea acesteia;
  • distribuirea certificatelor obţinute în urma evaluării către participanţii la programul de formare.

BACK